พุธ, สิงหาคม 04, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4131
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 3870
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 2919
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1536
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4211
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1259
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1333
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 4770
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1198
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1146
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 8622
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1231
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1846
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1365
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1207
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1190
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1053
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1423
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2271
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4790
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1222
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1233
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6367
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 8456
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 5761
26 เป้าประสงค์ (Goal) 5577
27 พันธกิจ (Mission) 5302
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 6015
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2372
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2078
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2102
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1726
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1334
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1318
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1771
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1860
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2392
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5155