จันทร์, มิถุนายน 27, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 5500
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4476
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3381
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1854
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5485
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1616
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2090
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 6399
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1536
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1483
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 10521
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1544
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2222
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1709
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1546
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1512
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1401
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1757
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2645
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6032
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1583
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1554
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 7590
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 10003
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6960
26 เป้าประสงค์ (Goal) 6930
27 พันธกิจ (Mission) 6565
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 7407
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2698
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2427
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2428
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2070
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1670
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1637
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2110
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2194
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2718
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5498