อาทิตย์, ตุลาคม 17, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4445
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4070
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3038
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1615
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4525
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1351
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1424
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 5137
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1271
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1231
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 9192
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1304
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1932
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1446
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1284
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1264
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1135
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1504
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2367
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5133
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1311
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1307
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6669
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 8807
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6089
26 เป้าประสงค์ (Goal) 5939
27 พันธกิจ (Mission) 5630
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 6380
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2447
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2163
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2167
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1806
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1408
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1398
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1854
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1943
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2470
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5236