อังคาร, กุมภาพันธ์ 07, 2023
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 6527
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4932
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3779
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 2173
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6498
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 2016
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 3698
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 7620
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1895
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1834
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 11787
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1807
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2538
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1995
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1819
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1794
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1690
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 2061
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2949
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6983
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1887
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1822
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 8548
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 10941
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 8008
26 เป้าประสงค์ (Goal) 7932
27 พันธกิจ (Mission) 7487
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 8506
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2972
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2725
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2689
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2376
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1950
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1891
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2382
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2461
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2989
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5788