อาทิตย์, มกราคม 23, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4846
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4249
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3177
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1718
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4898
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1447
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1621
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 5645
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1380
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1332
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 9796
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1405
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2055
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1549
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1388
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1369
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1245
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1601
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2476
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5501
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1426
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1405
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 7048
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 9318
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6420
26 เป้าประสงค์ (Goal) 6310
27 พันธกิจ (Mission) 6020
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 6786
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2550
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2271
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2271
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1916
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1526
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1501
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1966
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2046
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2568
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5357