จันทร์, ตุลาคม 03, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 5871
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4634
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3505
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1945
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5874
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1722
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2575
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 6856
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1642
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1584
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 11026
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1628
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2336
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1800
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1648
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1609
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1501
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1860
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2754
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6449
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1692
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1659
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 7969
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 10410
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 7460
26 เป้าประสงค์ (Goal) 7348
27 พันธกิจ (Mission) 6943
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 7923
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2790
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2535
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2513
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2180
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1759
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1723
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2194
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2284
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2814
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5591