จันทร์, มิถุนายน 14, 2021
   
Text Size

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

โรงเรียนพระครูพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

ที่ชี้แนะแนวทางเพื่อให้โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่เยี่ยมชมให้กำลังใจในการประเมิน  ขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่อำนวยความสะดวกในการประเมินให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

ดูรูปภาพ / โหลดภาพ (Google Drive)