จันทร์, มิถุนายน 14, 2021
   
Text Size

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนพระครูพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

scout 62

ดูภาพ / โหลดภาพ <<google drive>>