จันทร์, มิถุนายน 14, 2021
   
Text Size

อบรมคุณธรรม-จริยธรรม 2562

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม-จริยธรรม ปีการศึกษา 2562

ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 

ณ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

mo camp

ดูภาพ / โหลดภาพ  >> google drive <<