อาทิตย์, ตุลาคม 01, 2023
   
Text Size

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร

สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  
ณ จังหวัดสกลนคร  ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557    
โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   สพม.32

รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับที่ นักเรียน ครู
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 1. นางสาวพัชสุดา  แก้วเลื่อน 1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงราตรี  ติลาโพธิ์ 1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 34 1. นางสาวนันทิกานต์  ลิอ่อนรัมย์ 1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มาทุมมี 1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 1. นางสาวณัฐนันท์  กาปัญญา 1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงปณิภา  โพธิ์ดีรัมย์ 1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
2. เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ดีรัมย์ 2. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายพสุมนต์  สมงาม 1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง 7 1. นายภัควัตร  พัฒนะมาศ 1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เมินธนู 1. นายสราวุธ  ดำริห์
2. เด็กชายมณฑกานต์  อัคมาตร 2. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
3. เด็กหญิงอโนชา  วชิรภูษิตานันท์