อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

วันเด็กแห่งชาติ 2561

ประวัติความเป็นมา

ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน หลังจากที่มีการจัดงานรื่นเริงปีใหม่แล้ว ต่อไปก็ต้องคราวที่เด็กๆ จะได้มีความสุขในวันของพวกเขาบ้าง เพราะทุกคนย่อมเคยผ่านชีวิตในวันเด็กมาแล้ว และอาจจะเคยผ่านกิจกรรมในวันเด็กมาด้วย เชื่อว่าหากคุณมีความสุขในวันเด็กอย่างไร ลูกๆ หลานๆ ก็ต้องมีความสุขในวันเด็ก ของทุกๆปีแน่นอน ซึ่งแม้จะจัดเพียงปีละครั้ง แต่การที่เด็กๆ ได้มีวันหยุดแห่งความสุขของตัวเอง ย่อมทำให้เกิดผลดี และอาจเป็นแนวทางที่ชี้ให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นสิ่งดีๆ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปได้

ความหมายวันเด็ก

เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ตั้งแต่แรกเกิดจนกว่าจะถึงอายุ 14 ปี ซึ่งคำนำที่ใช้เรียกก็คือ เด็กชาย ,เด็กหญิง เป็นคำนำเรียกเด็กๆ ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่วันเด็กหมายถึง วันที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเด็กๆ ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสุข

วันเด็กของประเทศไทย

วันเด็กของประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก ซึ่งแต่ละปีเด็กๆ จะได้คำขวัญจากนายกรัฐมนตรีของไทย แต่ละปี คำขวัญวันเด็กก็จะแตกต่างกัน ก่อนหน้านั้นประเทศไทยมีการจัดงานวันเด็กครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498
โดยใช้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ของทุกๆปี ต่อมาในปี พ.ศ.2506 วันเด็กแห่งชาติ ได้เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

วันเด็กต่างประเทศ

สมัยก่อนได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวกับเด็กทำให้ องค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และคิดว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ มากขึ้น ซึ่งทำให้หลายประเทศต่างยอมรับและในปี 2498ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้น โดยกำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ใช้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ ที่ใช้จัดกิจกรรม จะไม่มีวันที่ตายตัว แต่จะใช้ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกๆปี ในการจัดงานและจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้มีวันแห่งความสุขอีกหนึ่งวันเต็มๆ

ปฏิทินวันเด็ก

วันเด็ก พ.ศ.2552 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2552 / วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
วันเด็ก พ.ศ.2553 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2553 / วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันเด็ก พ.ศ.2554 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2554 / วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล
วันเด็ก พ.ศ.2555 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 / วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
วันเด็ก พ.ศ.2556 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556 / วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะโรง
วันเด็ก พ.ศ.2557 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 / วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเส็ง
วันเด็ก พ.ศ.2558 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 / วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเมีย
วันเด็ก พ.ศ.2559 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 / วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม
วันเด็ก พ.ศ.2560 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 / วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก
วันเด็ก พ.ศ.2561 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 / วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา
วันเด็ก พ.ศ.2562 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 / วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ

 

ประวัติวันเด็ก

ทั่วโลกเริ่มฉลองงานวันเด็กแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2498 ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งทางประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอให้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กๆ มากขึ้น อย่างที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ โดยนายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศได้ติดต่อผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอและเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น

ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จึงได้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการจากที่ประชุมให้มีจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาด ไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ซึ่งกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน จากการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 

ประเทศไทยมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ซึ่งต่อมาทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็ก เพราะในประเทศไทยเดือนตุลาคมยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมากเด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกอย่าง วันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครอง ทำให้ไม่สามารถพาเด็กๆไปร่วมงานได้ และวันจันทร์เป็นวันที่มีการจราจรก็ติดขัดมาก ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกสบายขึ้น 

ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ จึงได้ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมที่นิยมทำในวันเด็ก

การจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติของแต่ละประเทศ ได้ยึดหลักการให้ความสำคัญแก่ โดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญเช่น รัฐสภา พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ให้เด็ก ๆได้เข้าชมและศึกษา บางแห่งจัดการการแสดงต่างๆ แสดงมหรสพ มีการแจกอาหาร แข่งขันเกม แจกของขวัญ ฯลฯ ซึ่งตามสถานศึกษาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันทั่วประเทศ รวมถึงการที่ผู้ปกครองได้พาเด็กๆท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ซึ่งแต่ละที่จะกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆนั่นเอง

รัฐสภา

เพราะรัฐสภาเป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ผู้ซึ่งทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ทุกๆปี จะได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆอย่างมาก เพราะจะเปิดให้เด็กๆ ได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกทางสำนักงานเลขาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ร่วมมือจัด งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ อย่างการเปิด หอแห่งความหวัง เพื่อให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้แสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย พร้อมกิจกรรมเวทีดนตรีและการแสดง โดยมีศิลปิน ดารานักแสดงร่วมให้ความสุขแก่เด็ก มีการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมของรางวัลจำนวนมากเพื่อให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกและรับของรางวัล

ท้องฟ้าจำลอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ที่มักจะมีเด็กๆ ไปเที่ยวเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นสถานที่จำลอง โลก และดวงดาวต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นที่ท้องฟ้าจำลอง โดยแต่ละปีจะเน้นธีมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างความหลากหลาย ให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ไปร่วมงาน

สวนสัตว์
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ แม้จะไม่ได้มีการจัดงานเหมือนที่อื่นๆ หรือ แต่การที่ผู้ปกครองได้พาเด็กๆ มาเที่ยวสวนสัตว์เพื่อเปิดหูเปิดตา ได้ชมสารพัดสัตว์ในวันเด็ก ทำให้ได้เห็นโลกกว้างขึ้น ได้เห็นสัตว์ของจริง นอกจากนี้ยังมีการแสดงสัตว์แสนรู้ ที่จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆอีกด้วย ซึ่ง

และสถานที่ต่างๆ จะมีกิจกรรมที่ทำเพื่อเด็กๆ ทุกๆปี อย่าง การประปานครหลวงภายในงานมีการละเล่นสนุกสนาน เกมชิงรางวัลมากมาย เปิดเวทีให้เด็ก ๆ แสดงความสามารถด้านการร้องเพลงกับวงดนตรี พร้อมบริการอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ส่วนใครที่ชอบศิลปะหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก็เชิญชวนเด็ก ๆ มาร่วมท่องโลกศิลปะไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์วันเด็กสไตล์หอศิลปกรุงเทพฯ ส่วนพิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นศูนย์กิจกรรมที่ใหญ่มากสำหรับเด็กๆ ภายในจะมีถ้ำไดโนเสาร์ให้เด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ในดึกดำบรรพ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และความไฮเทค ต่างๆ ทำให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกันในวันเด็กของทุกปี

การที่เด็กๆ ได้มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กกับเพื่อนๆ โดยมีผู้ปกครองพาไป ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะการทำกิจกรรมวันเด็ก เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นๆ ให้รู้จัก การให้อภัย การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และความรับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอว่าอยากให้ลูกทุกคนเป็นเด็กดี แต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายๆ คนที่เป็นเด็กดื้อและไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ หน้าที่ของเด็กดีมีอะไรบ้างและอะไรที่ไม่ควรทำบ้าง

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก

เพราะการให้ความสำคัญกับเด็กๆ เป็นสิ่งที่ดี การปลูกฝังให้เป็นคนดี ด้วยการนำเสนอและสนับสนุนให้ทำแต่สิ่งดีๆ ตั้งแต่เด็กๆ ทำให้พวกเขารักที่จะเรียนรู้ และจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดดี และทำดีต่อไป

ให้เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

การที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นทุกปี จะทำให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี และมีผู้ปกครองที่ดีเป็นแบบอย่าง การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือพาเด็กๆ ไปทำกิจกรรมข้างนอก ได้เห็นมุมมองโลกที่กว้างขึ้น อาจจะทำให้เด็กๆ มีความคิดที่ดีขึ้น และมีความสุขที่ได้ทำอะไรดีๆ ในวันของพวกเขา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ควรจะสนับสนุน ให้ออกไปเจอเพื่อนๆ และร่วมทำกิจกรรม ดีกว่า

รู้ถึงความสำคัญของตน

การที่รัฐบาลได้จัดให้มี การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศ ได้รู้ถึงบทบาทและความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม และมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งการได้ออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆ จะทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก และเข้าสังคมใหม่ๆ ได้อย่างมั่นใจ และรู้จักเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ซึ่งจะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

แนวทางสร้างเด็กดี

พ่อแม่ควรแสดงความรักต่อลูก เพื่อพัฒนาให้ลูกมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เด็กทุกคนต้องการเป็นบุคคลสำคัญอยากให้พ่อแม่รัก พ่อแม่ชม การเริ่มจากทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อตัวเองเป็นพื้นฐาน จะมีผลต่อการมองเห็นคุณค่าในตนเองของลูกด้วย เพราะพ่อแม่ที่เห็นคุณค่าในตนเองจะส่งผ่านความรู้สึกนี้ให้กับลูกๆของพวกเขา ทั้งพ่อและแม่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของลูก ให้ลูกๆมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และควรกล่าวชมเชยเด็กเมื่อพวกเขาทำเสร็จเรียบร้อย แม้จะเป็นงานเพียงเล็กน้อยก็ตามคำชมเชยเป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เขารู้จักพึ่งตนเองในเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญมากขึ้นและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

เด็กต้องการความรัก การที่พ่อแม่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูก เช่น การสัมผัส การโอบกอด การบอกรักลูกๆทำให้เด็กๆ มีความมั่นคงในชีวิต และจะสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะรัก ห่วงใยในผู้อื่นเช่นเดียวกัน ธรรมชาติส่วนลึกที่สุดของมนุษย์คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นยอมรับ พ่อแม่ควรกล่าวชมเชยเด็ก หรือเมื่อเขาทำความดีและแสดงความมีน้ำใจ หรือเมื่อพวกเขาริเริ่มทำสิ่งที่มีคุณค่าด้วยตนเอง

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24