เสาร์, กันยายน 23, 2023
   
Text Size

ทำเนียบผู้บริหาร

 
ทำเนียบผู้บริหาร

30  มิ.ย 2532 - 30 พ.ย.2540
นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์


1  ธ.ค.2540 - 20 ธ.ค. 2545
นางสาวสุพัตรา  เชื่อมชัยตระกูล


21 ธ.ค.2545 - 8 พ.ย. 2550
นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช


9 พ.ย. 2550 - 16 ก.พ. 2554
นายดำรงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์


17 กุมภาพันธ์ 2554 - 6 ตุลาคม 2558
นายสุเทพ  จำเนียรกูล

7 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
นายวีระศักดิ์  พินิจ

 

 

7 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
นายสัญญา  บุณญพงศ์พิกุล

 

7 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน

นายเสริม  วันภักดี

 

 

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24