อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

วงดนตรีไทย โรงเรียนพระครูพิทยาคม

อัพโหหลด โดย: thul. วันที่เพิ่ม: 18 กันยายน 2011.

คำอธิบาย

ฝึกซ้อม โดยคุณครูสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์ อำนวยการสอนโดย ผอ. สุเทพ จำเนียรกูล
ความคิดเห็น