อังคาร, มิถุนายน 15, 2021
   
Text Size

ภาพศึกษาดูงานโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.2554

ในรูปนี้: