อาทิตย์, ตุลาคม 01, 2023
   
Text Size

งานปัจฉิม ปีการศึกษา 2559


โดย รัศมี สุขผดุง . ปรับปรุง: 6 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม


IMG_6654
IMG_6664
IMG_6676
IMG_6680
IMG_6685
IMG_6699
IMG_6701
IMG_0012
IMG_0025
IMG_0039
IMG_0054
IMG_0142
IMG_0292
IMG_0293
IMG_0298
IMG_0302
IMG_0338
IMG_0388
IMG_0435
IMG_7170
IMG_7174
IMG_7180
IMG_7184
IMG_7189
IMG_7230
IMG_7242
IMG_7246
IMG_7265
IMG_7279
IMG_7289
IMG_7292
IMG_7300
IMG_7353
IMG_7377
IMG_7400
IMG_7426
IMG_7460
IMG_7462
IMG_7469
IMG_7505
IMG_7511
รายละเอียด:
ความคิดเห็น