อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา 2559


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 8 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

IMG_5023
IMG_5024
IMG_5025
IMG_5026
IMG_5027
IMG_5028
IMG_5029
IMG_5030
IMG_5031
IMG_5032
IMG_5033
IMG_5034
IMG_5035
IMG_5036
IMG_5037
IMG_5038
IMG_5039
IMG_5040
IMG_5041
IMG_5042
IMG_5043
IMG_5044
IMG_5045
IMG_5046
IMG_5047
IMG_5048
IMG_5049
IMG_5050
IMG_5051
IMG_5052
IMG_5053
IMG_5054
IMG_5055
IMG_5056
IMG_5057
IMG_5058
IMG_5059
IMG_5060
IMG_5061
IMG_5062
IMG_5063
IMG_5064
IMG_5065
IMG_5066
IMG_5067
IMG_5068
IMG_5069
IMG_5070
IMG_5071
IMG_5072
IMG_5073
IMG_5074
IMG_5075
IMG_5076
IMG_5077
IMG_5078
IMG_5079
IMG_5080
IMG_5081
IMG_5082
IMG_5083
IMG_5084
IMG_5085
IMG_5086
IMG_5087
IMG_5088
IMG_5089
IMG_5090
IMG_5091
IMG_5092
IMG_5093
IMG_5094
IMG_5095
IMG_5096
IMG_5097
IMG_5098
IMG_5099
IMG_5100
IMG_5101
IMG_5102
IMG_5103
IMG_5104
IMG_5105
IMG_5106
IMG_5107
IMG_5108
IMG_5109
IMG_5110
IMG_5111
IMG_5112
IMG_5113
IMG_5114
IMG_5115
IMG_5116
IMG_5117
IMG_5118
IMG_5119
IMG_5120
IMG_5121
IMG_5122
IMG_5123
IMG_5124
IMG_5125
IMG_5126
IMG_5127
IMG_5128
IMG_5129
IMG_5130
IMG_5131
IMG_5132
IMG_5133
IMG_5134
IMG_5135
IMG_5136
IMG_5137
IMG_5138
IMG_5139
IMG_5140
IMG_5141
IMG_5142
IMG_5143
IMG_5144
IMG_5145
IMG_5146
IMG_5147
IMG_5148
IMG_5149
IMG_5150
IMG_5151
IMG_5152
IMG_5153
IMG_5154
IMG_5155
IMG_5156
IMG_5157
IMG_5158
IMG_5159
IMG_5160
IMG_5161
IMG_5162
IMG_5163
IMG_5164
IMG_5165
IMG_5166
IMG_5167
IMG_5168
IMG_5169
IMG_5170
IMG_5171
IMG_5172
IMG_5173
IMG_5174
IMG_5175
IMG_5176
IMG_5177
IMG_5178
IMG_5179
IMG_5180
IMG_5181
IMG_5182
IMG_5183
IMG_5184
IMG_5185
IMG_5186
IMG_5187
IMG_5188
IMG_5189
IMG_5190
IMG_5191
IMG_5192
IMG_5193
IMG_5194
IMG_5195
IMG_5196
IMG_5197
IMG_5198
IMG_5199
IMG_5200
IMG_5201
IMG_5202
IMG_5203
IMG_5204
IMG_5205
IMG_5206
IMG_5207
IMG_5208
IMG_5209
IMG_5210
IMG_5211
IMG_5212
IMG_5213
IMG_5214
IMG_5215
IMG_5216
IMG_5217
IMG_5218
IMG_5219
IMG_5220
IMG_5221
IMG_5222
IMG_5223
IMG_5224
IMG_5225
IMG_5226
IMG_5227
IMG_5228
IMG_5229
IMG_5230
IMG_5231
IMG_5232
IMG_5233
IMG_5234
IMG_5235
IMG_5236
IMG_5237
IMG_5238
IMG_5239
IMG_5240
IMG_5241
IMG_5242
IMG_5243
IMG_5244
IMG_5245
IMG_5246
IMG_5247
IMG_5248
IMG_5249
IMG_5250
IMG_5251
IMG_5255
IMG_5256
IMG_5257
IMG_5258
IMG_5259
IMG_5260
IMG_5261
IMG_5262
IMG_5263
IMG_5264
IMG_5265
IMG_5266
IMG_5267
IMG_5268
IMG_5269
IMG_5270
IMG_5271
IMG_5272
IMG_5274
IMG_5275
IMG_5276
รายละเอียด:
ความคิดเห็น