เสาร์, มิถุนายน 25, 2022
   
Text Size

ทำบุญตักบาตร ถวายต้นเทียนพรรษา

IMG_6196
IMG_5674
IMG_6169
IMG_5762
IMG_5686
IMG_6162
IMG_5698
IMG_6171
IMG_5699
IMG_6189
IMG_5763
IMG_5675
IMG_5689
IMG_5687
IMG_6186
IMG_6163
IMG_6174
IMG_6178
IMG_5761
IMG_6167
IMG_6164
IMG_5772
IMG_6197
IMG_6183
IMG_5688
IMG_6177
IMG_5724
IMG_5720
IMG_5889
IMG_5708
IMG_6181
IMG_6173
IMG_5742
IMG_5728
IMG_6188
IMG_5719
IMG_5743
IMG_5938
IMG_5706
IMG_5754
IMG_5661
IMG_5739
IMG_5733
IMG_5721
IMG_5734
IMG_5741
IMG_6190
IMG_5656
IMG_5709
IMG_6187
IMG_5729
IMG_5759
IMG_5753
IMG_5663
IMG_5811
IMG_5766
IMG_5660
IMG_6209
IMG_5765
IMG_5752
IMG_5747
IMG_5758
IMG_5705
IMG_5751
IMG_5798
IMG_6179
IMG_5779
IMG_5760
IMG_5807
IMG_5718
IMG_5716
IMG_6166
IMG_5727
IMG_5712
IMG_5673
IMG_5748
IMG_5731
IMG_5737
IMG_5735
IMG_5890
IMG_5809
IMG_5738
IMG_5750
IMG_6185
IMG_5714
IMG_5704
IMG_6170
IMG_6194
IMG_5749
IMG_5790
IMG_5717
IMG_5664
IMG_5789
IMG_5653
IMG_5715
IMG_5791
IMG_6165
IMG_5658
IMG_5659
IMG_5780
IMG_5710
IMG_5732
IMG_6158
IMG_5794
IMG_6184
IMG_5800
IMG_5756
IMG_5722
IMG_5723
IMG_5662
IMG_5820
IMG_5670
IMG_5782
IMG_5799
IMG_5746
IMG_5667
IMG_5778
IMG_5726
IMG_5808
IMG_5755
IMG_5700
IMG_5783
IMG_5819
IMG_5801
IMG_5730
IMG_5711
IMG_5767
IMG_6172
IMG_5940
IMG_6182
IMG_6191
IMG_5781
IMG_6168
IMG_5654
IMG_5846
IMG_5777
IMG_5856
IMG_5804
IMG_5682
IMG_6161
IMG_5696
IMG_5792
IMG_5757
IMG_5786
IMG_5797
IMG_5788
IMG_5805
IMG_5821
IMG_5803
IMG_5690
IMG_5707
IMG_5703
IMG_5773
IMG_5878
IMG_5829
IMG_5843
IMG_5810
IMG_5930
IMG_5812
IMG_5725
IMG_6150
IMG_5740
IMG_5874
IMG_5668
IMG_5860
IMG_5745
IMG_6156
IMG_6176
IMG_5932
IMG_5793
IMG_5702
IMG_5744
IMG_5768
IMG_5936
IMG_5861
IMG_5795
IMG_5685
IMG_5833
IMG_5666
IMG_6142
IMG_5802
IMG_6144
IMG_5855
IMG_5841
IMG_5882
IMG_5813
IMG_6118
IMG_5835
IMG_5851
IMG_5961
IMG_6195
IMG_5665
IMG_6175
IMG_5796
IMG_5919
IMG_5863
IMG_6154
IMG_6030
IMG_6143
IMG_5864
IMG_5691
IMG_5999
IMG_6139
IMG_5655
IMG_5650
IMG_5774
IMG_5858
IMG_6151
IMG_5852
IMG_5859
IMG_5806
IMG_5996
IMG_5823
IMG_5876
IMG_5776
IMG_5898
IMG_6159
IMG_5694
IMG_5935
IMG_5951
IMG_6005
IMG_5922
IMG_5828
IMG_5857
IMG_6119
IMG_5875
IMG_5997
IMG_6153
IMG_5865
IMG_5676
IMG_5853
IMG_5980
IMG_5977
IMG_5943
IMG_6199
IMG_6149
IMG_5854
IMG_5979
IMG_6193
IMG_5822
IMG_5842
IMG_5866
IMG_5965
IMG_5891
IMG_5883
IMG_5669
IMG_5907
IMG_5931
IMG_5879
IMG_5964
IMG_5942
IMG_5697
IMG_6198
IMG_6204
IMG_5868
IMG_5775
IMG_5764
IMG_5929
IMG_5877
IMG_5933
IMG_5869
IMG_5771
IMG_5994
IMG_6137
IMG_5872
IMG_6127
IMG_5923
IMG_5870
IMG_6006
IMG_6123
IMG_6010
IMG_5972
IMG_5849
IMG_5839
IMG_5982
IMG_6117
IMG_5916
IMG_6003
IMG_6160
IMG_5834
IMG_6024
IMG_6001
IMG_6213
IMG_6122
IMG_5934
IMG_5651
IMG_6115
IMG_5824
IMG_6076
IMG_5967
IMG_6125
IMG_5840
IMG_6148
IMG_6013
IMG_5995
IMG_6009
IMG_5966
IMG_6079
IMG_5845
IMG_5896
IMG_5993
IMG_5671
IMG_5888
IMG_5885
IMG_6116
IMG_6124
IMG_6152
IMG_5881
IMG_6126
IMG_6087
IMG_6008
IMG_6086
IMG_5831
IMG_6011
IMG_5974
IMG_5818
IMG_5847
IMG_5871
IMG_6138
IMG_5989
IMG_6077
IMG_5968
IMG_5713
IMG_6014
IMG_6202
IMG_5945
IMG_6078
IMG_6012
IMG_5838
IMG_6019
IMG_5836
IMG_5983
IMG_5736
IMG_5924
IMG_5657
IMG_5978
IMG_5683
IMG_6080
IMG_5915
IMG_6028
IMG_5973
IMG_5844
IMG_6210
IMG_5770
IMG_5998
IMG_5787
IMG_6091
IMG_5850
IMG_5816
IMG_6134
IMG_6021
IMG_6023
IMG_5873
IMG_5672
IMG_6140
IMG_6000
IMG_5827
IMG_6120
IMG_5987
IMG_6018
IMG_5960
IMG_5941
IMG_5957
IMG_5963
IMG_5959
IMG_5867
IMG_5928
IMG_5862
IMG_5991
IMG_5785
IMG_6025
IMG_5958
IMG_5948
IMG_6155
IMG_5981
IMG_6081
IMG_6146
IMG_6212
IMG_6022
IMG_5880
IMG_6020
IMG_5984
IMG_6007
IMG_5901
IMG_6027
IMG_5897
IMG_6128
IMG_5962
IMG_6090
IMG_5925
IMG_6141
IMG_5914
IMG_5903
IMG_5899
IMG_5992
IMG_6089
IMG_5988
IMG_6145
IMG_5837
IMG_5986
IMG_6017
IMG_6121
IMG_5946
IMG_5905
IMG_5649
IMG_5949
IMG_6002
IMG_6026
IMG_5784
IMG_6029
IMG_5701
IMG_6004
IMG_6129
IMG_5990
IMG_6211
IMG_5911
IMG_5884
IMG_6135
IMG_5817
IMG_6131
IMG_5937
IMG_5769
IMG_6130
IMG_5985
IMG_5969
IMG_5825
IMG_5902
IMG_6205
IMG_6016
IMG_5939
IMG_5918
IMG_5927
IMG_6015
IMG_5950
IMG_5814
IMG_6133
IMG_5887
IMG_5894
IMG_5906
IMG_5900
IMG_6088
IMG_5956
IMG_5921
IMG_5826
IMG_6203
IMG_5910
IMG_6207
IMG_6147
IMG_5917
IMG_5970
IMG_6136
IMG_5677
IMG_6132
IMG_5920
IMG_5971
IMG_5893
IMG_5815
IMG_5953
IMG_5886
IMG_5895
IMG_5830
IMG_5944
IMG_5679
IMG_5955
IMG_5892
IMG_5908
IMG_5832
IMG_5848
IMG_5954
IMG_5947
IMG_5952
IMG_5926
IMG_5909
IMG_5684
IMG_6208
IMG_5975
IMG_6096
IMG_6072
IMG_6206
IMG_6073
IMG_6094
IMG_6105
IMG_6032
IMG_6043
IMG_5912
IMG_6039
IMG_6052
IMG_6065
IMG_6110
IMG_6093
IMG_6103
IMG_6102
IMG_6038
IMG_6051
IMG_6092
IMG_6084
IMG_6085
IMG_6082
IMG_6111
IMG_6068
IMG_6066
IMG_6044
IMG_6100
IMG_6064
IMG_6104
IMG_6031
IMG_6099
IMG_6040
IMG_6048
IMG_6036
IMG_6035
IMG_6097
IMG_6053
IMG_6108
IMG_6114
IMG_6050
IMG_6057
IMG_6058
IMG_6101
IMG_6045
IMG_6059
IMG_5913
IMG_6049
IMG_6070
IMG_6112
IMG_6107
IMG_6041
IMG_6095
IMG_6098
IMG_6071
IMG_6106
IMG_6042
IMG_6054
IMG_6046
IMG_6034
IMG_6069
IMG_6075
IMG_6063
IMG_6037
IMG_6047
IMG_6113
IMG_6060
IMG_6067
IMG_6083
IMG_6056
IMG_6109
IMG_6055
IMG_6074
IMG_6033
IMG_6062
IMG_6061
รายละเอียด:
ความคิดเห็น