เสาร์, มิถุนายน 25, 2022
   
Text Size

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 8 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

IMG_7293
IMG_7294
IMG_7296
IMG_7297
IMG_7298
IMG_7299
IMG_7300
IMG_7301
IMG_7302
IMG_7303
IMG_7304
IMG_7305
IMG_7307
IMG_7308
IMG_7309
IMG_7310
IMG_7311
IMG_7312
IMG_7313
IMG_7314
IMG_7316
IMG_7318
IMG_7319
IMG_7321
IMG_7322
IMG_7323
IMG_7325
IMG_7326
IMG_7327
IMG_7328
IMG_7329
IMG_7330
IMG_7331
IMG_7334
IMG_7335
IMG_7336
IMG_7338
IMG_7339
IMG_7342
IMG_7343
IMG_7344
IMG_7345
IMG_7346
IMG_7347
IMG_7348
IMG_7349
IMG_7351
IMG_7352
IMG_7353
IMG_7354
IMG_7355
IMG_7356
IMG_7357
IMG_7358
IMG_7359
IMG_7360
IMG_7361
IMG_7362
IMG_7363
IMG_7364
IMG_7365
IMG_7366
IMG_7367
IMG_7368
IMG_7369
IMG_7370
IMG_7371
IMG_7372
IMG_7373
IMG_7374
IMG_7375
IMG_7376
IMG_7377
IMG_7378
IMG_7379
IMG_7380
IMG_7381
IMG_7382
IMG_7383
IMG_7384
IMG_7385
IMG_7386
IMG_7387
IMG_7390
IMG_7391
IMG_7392
IMG_7393
IMG_7394
IMG_7395
IMG_7396
IMG_7398
IMG_7399
IMG_7400
IMG_7401
IMG_7402
IMG_7403
IMG_7404
IMG_7406
IMG_7407
IMG_7409
IMG_7411
IMG_7412
IMG_7413
IMG_7417
IMG_7418
IMG_7420
IMG_7422
IMG_7423
IMG_7424
IMG_7425
IMG_7426
IMG_7427
IMG_7428
IMG_7429
IMG_7430
IMG_7431
IMG_7432
IMG_7433
IMG_7434
IMG_7435
IMG_7436
รายละเอียด:
ความคิดเห็น