อาทิตย์, มิถุนายน 04, 2023
   
Text Size

งานมุทิตาคารวะ เกษียณสวัสดิ์ กตัญญูตา บูชาครู ชุดที่ 4


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 9 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม ต. พระครู อ. เมือง จ.บุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

c8a345ecb7cd9934679674ae
68fbcf0281b67a3396f3d63c
cdb1612d53fc1d350ff666cf
41dac0fd901f94b7863a9cb2
2e530a78e0748b5150d9feed
c94e243a66e9aa4ca405514d
510df8d35c62eb7d7b5064e3
3d4c47ee1bbcee872bd0c918
ddc5988962aa547a58937f35
298b0b90dc7829d50f4080de
53a30c1fc4b5d2f5fa012970
8fa3a98edcfb996d22bc662d
85df8fd0596417d7cf65d17c
dfd3d5d9771b49b9cd28a735
f8ada715e24d70a576e27a67
942e38f2b5be622ae1da7680
db5442eaa70bc1d070f57d56
91703953855299838775d2eb
2086938d7916aa257224a1bc
adb7caf5161dea10143a81b6
1e779dd448b6b71787037769
1c4b722040b159c65239255a
1e89eaa448840b432b124e87
ac30c73894200dbe0d5c329b
75c1fbdb92c2c2bdc6d8fe9a
bdb2e3feed47965e37a809a9
b8e5e06d007a588ed04d993d
ce5a320806755ebbe5f76f49
11a046da0d644d59ea6cf307
0e0a96d6c103d50d96aeebb2
f45e5db706b553b342b939d8
f5eaf423cf6c13df5486722a
15a235433c80c3037762fb6e
8dc15f0ebf3962bd8606bedd
9c72f8c2e7f029e96e34be0b
a0567d374380b9aade3796e6
2b7aa6d4dc1c43fa9a6cac18
5f0458c8bf5247572d32c007
a2144e3927cbf5999e48aeba
c82b2e9416444c6dabdec874
0568a01a4c28400656b5046a
856fdda668e5ea4bc7b81c10
fb9842d12a166a07cc8e2c38
b6ba07f15b1eb67af40f8795
5be7663e996b47d43161f76e
f0faa5b38d5c20c6bd320dfe
528bb27df1672f489d2f4dc7
51093a68449cce42dab265f4
bfed1b8a9679aa7f5203f3bc
51aec66d4d6e686b29cd0e99
01b8d15bd444db5ccd473b00
695a72290cfe7b561a8e4d0b
e36fd8dd397f7047e306990f
ef48bec81b3c65de66436963
e5f6c785f705c61f75767e3a
0453bbb6d15f3dae8a32a560
b72aeec8d97384b821be3aee
964e93806f459d35d725047a
3c933061b6a4e63906fb0fdd
b0b6a8e1ea92201d3553a87b
63d1a06ce51149c5aa23112f
96e8758a17c3fa5b83cc0408
2b4569348bb5cbfd169d9e0f
1c8b558e5dc3d908f2ddfd38
2384ca56fac3b18df2a9fb67
45640e2d9ef293e5f5fbefa5
bba1e9aa27211e6ac826a163
0fa41df7fb434b1d53b25851
6a301eba69485164bc293eaa
fdaeac0344553bfa00603550
05f5b5555791612e95111c0d
d75536ad7d11e6ffdbd70b09
ed8d9fd06c631ad020c993e4
8a156a9870e302b068f896a0
2d9b279ce88bed215cd6ce62
050df98e34dd608f4fe73df8
e5b6a52f2ff00b782a82d153
a37b4ffe90daf57324937f13
9ca7ebbf8dd3343aec27663d
0fcd16873982d1fd7f5b3693
ca2c7070807f975226101a0c
4945bbc8aaa1040e33e5e727
1742ef1ce13057a04fb563e3
a84b7d920a4f806e38f8f966
d867cdb31d9ee0d810ef6d94
8f7d1c784c17ba87a3f54c71
58b7ec4d260a3fd666104c93
a0e5c94cc56735895427a038
eb88c1670c035b95634eb8b8
e770cb2786fe65b0811e3bf8
e760cddfc346a6f15631c096
617660d512f3c1fadb380e88
beb9838d0c7ccf5008889a64
ff5b3c193c499cd1552e79a3
4fc56da7a539c9bc549cde3b
115cc1e6fc6364f56c5a5476
0f7f6a0623df71e56f78965d
2698e7aebd46523e8fbea479
8cfc1ca9b98e8e4bb7ecddf1
d2511b7ce165cab03741bb36
109a3dfd5c05c62e4f5041ef
80bdff1d5b18066af9e063ce
0f2c8e0fc0534dcef46c5819
0692adfa2aba3120e4f10833
cebecd3a7ae3c7cf760def9b
51bd73a3d5acb4853ecc50a6
1d97b841bdc80c6ed82b3f21
f800355460b592f1827a2ad8
b15df721bd6fed267abfe686
9d7a6655089d0e3b69b6e423
77e08f203fe97942087ad24d
6ad2763286a5edc88b20245f
e73a11eda7a530a037f0d72e
1f73454eaf7305a8d9de5516
fd83ee38beb5c198ea0af1e0
212c3f2781b4ed8e482b47fe
f5fea257aa34e776eccb08bc
e9b2bc516cf247246daa17bc
c23cf360191cac6517052596
58406b6765d6db2f740f384a
b906ab4713726a1c1f40446e
8b342ccfd03621ecd7774d78
9f356821bf14f1e6deac30fc
188baac434c47bc837bd77e9
3e1ebb231709fc33ca584359
594280a131f07342c3f4ae6a
6c45b172ec6c9ff0f3429634
3749eb6e607bc4e60ce1c358
8a402f98c9903267493e8678
c99a3cd2b7d335efae9a0879
2c362fd24c3b9c3b91a86997
293747248672bd9d368871a3
2dc7f22f4e3dae1570c1dd9d
2515b63e4ed6352676907abc
ab187ef09da88c72b9ebabad
f9920e3f3e824aa267a7777a
d95a7af5478d16510fc0f122
adfe1e96a6043ac4ea5e48a4
bf1554fc7986944896d2065f
4b5460cccf250edb2f07b816
53fa55a44dffde44be1e64f5
70e3064e6bc66935b0c2824e
d062173f25c4f283ecb549ae
efd2b44f39d94f6f99659960
ea06360086d3a485ab1c89ca
b0546d4bd00a0846d71077b7
570ec55f7808519e97de522b
bba2e84f1644e5a80d0356f4
5783e53c98f0c2ccb6bbdf50
7facce6c530c4c928cc27614
3ad379b4c6a8c7a927b2be61
5542eb2d10c2172042546477
881c17d6ab2b9e6892cd300f
24d747ef581843c4469ae490
c31f6b80713504702aa1c017
4ac0cc7a5db4d738bdc29af2
f58fce14f7a01110066657f0
2457e5feece2ac9bb955a448
8c2e5e6bc356383360ec6366
dda77053dd58773a47d72119
7c7292d2ac08cbefb31d041a
e4aa6d782ea3b57a64193664
0033973f3ee9db04a2a9bc98
e428193fe79747ad044a50f4
e5f6e1af6a2ee6017129248c
bc8e8bfbeb2ae18ae8a9b333
e216f934836b7ee98ec11a10
0ff780d3c8456a94882c26af
fca04f886d592110882213ae
f1b9af3b4a8ddcfbb8964a80
aeeb81fe5ffd02c2fe58f547
75c74e597ac735be87214359
52c709c0de3eeda3759c9b60
b5fcff63ddfc9444432776a7
03202274873829323b6be69d
a7fff010c8f283ef7c61db3e
7c8bc14d64e5738ec42a3b5a
d34337f23172519d98f77403
d023eea632eddfc6dfc3178a
5c8f3ebc52ed2bfdddd71d6d
d74564fa8a650d0f18ef3480
116bf2837217b61e15bc95a3
e6a88e9394f8de974edb2229
93746333bf5e305fa5069764
20bd35a848b73ac759fb7f6a
2cac770eeebb622bb6af88aa
48840924250a15655c4083ea
af8d6a053da6cade8e5ae6e4
9d9debce0ccd4955dd1da96d
923fbe103cb7bbe9cc36515e
0e8d2665f33f80ef459e0037
5fbfeb76fe572bece85360df
901a8ba15046df3b54bac92f
9cb0072b91eea7c4d95fc3cc
c1bc1fffba7e0bcebf8a88d8
fdf51c004ed40c313e1f04c7
c3d9487e9d3be2c255df6c9e
18af6c08c0a4cf4372dc57e7
bfff6f1a64545db8dc9576cc
33c38ec0a1ae9f7cdd36ea2a
b00bc7b36269a8f230944654
0c16e5a6617c0961e748f1c5
d8697f58dd12517488dca90d
d8bedb424d75fbc9425ac121
079b50173920ba10a0b23e7e
aa066f1f84e1792452b95427
0d1f2d1fd893d3cdbc3010bc
b01b0a2a61e04df9dcc0dfc4
e383ea3657832d608b043f8d
5c39c602178d9c42a0e30b4c
c468d76b6565768c46f2619a
60c9c6f3bb2f9fdf5a9baa4f
08c652da180e951748fd78e6
8f577806b3d23ea2bce61b4a
0ac5c980de6ddc9fbc16dd06
b9a086e6dbad3838616105c8
b1db6ae52d981e9685fefa99
c5b58f3583fca4277759f63f
78a34242a22becb509be0360
92dc1c556726d7b850d08e04
cae5ee7d159e7776ca2bd3fd
e80c0ecbff7077ba8b55a605
ae7603a053d24b6e422281c2
c93c1aa5b3b34ec657ba1d23
6bd8216cc4a9ceda1a45855b
1ee6322e8a9c865d78e253fb
c5661224358e29c12c92406b
1055b4207ea176c47f1ec185
b2cacf48cd0d8a9c2e43fc5a
af0e6789644624e3c3920d6a
f7a4ddca4d558c63ef1e4630
d09137fe3a9a6f6e91043676
0666aa0de6226ec0d7d47948
9a76e1d8cf8e21dcc0bb1c77
2cf6a8395fa669a985051aa8
c2269c3b7b162e4111fb1e06
4f7f3e365b951b41bdae3524
1be33b12841c330be16d02ce
431da6260f39051cddd6a071
04ee2cbf94bcb6e175aed0c6
5ffa7fb19b09eed35dd153b2
d2e0a1da5c37592d97f51fcd
35a59615e6430affc7fe64d6
39d93bb19666d6d02d4f5f97
01417b99e19c0909d5c32c7d
c9cffb1fcc7a60fb321d5e92
d801b5222c01d3d440ff30cd
2642e47927df6a2afbf7ed46
cffa77635d9816e1f6a631ac
8ea34a52972f1155a4b5fe38
bd60669f0fc5644357ec64e8
d6672000d0640ee91b03d279
1e2bcee8a1664dda02bdfd6c
06370466bd5f58ae0c7524f1
dc330472d7ee1350809d6712
6275b0bf92ebe051284a44ce
c305074bd1d87742469f86ea
3cd11eadeb79f104f3320c38
c054f66974a21b50a627a07c
f27a890ce53cf009663e6381
b803d8b9f23ac379d718f49d
8e8378a8f53177d43cdcebea
ad28d6400306af018b142a60
12bf333a2eea81d82aac3331
dbb33c433f42b8dec4068a65
cba6c39bda1e4ac9e77b8a49
e77db802f85282f7c579187a
1820d6ed5ec792419eb4e818
d3b9afaacb1ddb1de7384130
e8cf91e368333e295d43a0ca
26ce3597fa70f72708a2ed82
57c2b560cecb33f2590b0793
cf2b4ec4037f25f84a88194a
aa83c49386d01c8e3a650e21
c035f14ed8cc5780b29bab1c
f8beec79b80bf87583e65117
52da78aafd0b94ec4e9c8958
89374d0f643b3a4b7dfde6fb
4f28c29c8ba437245af61fc7
bb63315aa1db34cbe256a6bd
5c433d62ffe83f2138bfd892
53fdfa493a08f91a4a957091
6d0fa34d9936e86fcdc36772
d00587479833ce5a45d6dd34
ed1fafc22ff3ca586203ac87
bdb70717aaced37c6a4ccd8c
3ae49b88297123d2fe8c056c
b6fe56cd9729c644b2b16b43
bb8b3c12b96971afbc7d091d
2186d797658ebf0c1aee2bbb
7d306e14261ed86b52f142b8
4ae3d82478bac7fae87207a8
62c002ae88b0641537667795
37cf954103e275df995a02e5
7d0162a83f1bb37f9f6c7941
6d91b4e6ad23ad8ef083821c
4c8d753c8072124710b30705
4f32e71600fe5fb29f938c6d
fae8c82d7e985e3fe381d0fa
f38b09e52b2cb3b309c617c7
26b283add2596bb77f052122
78ab23afca4731fd49693329
9ac4fddbee68567c2dd535c2
7de2bbde65549a5f7b73eab4
6b97b0d4fcc263a268b35183
9758308125327c0ab0f5698a
b8c03e7669848663f8385049
fe96998ff03f4205aab688e1
f5409bb1c1b5454dfeae2eaa
9743895efbc7ed61ec786f34
db96bb2a5c6d638e7d610b6d
81ecd3e98873aa082eed928a
3301c82266c2b07d9dfd7c14
d910c2534a4cece93fd68e59
c4c6b0838f67362a49312ccf
ec671be53794338568a77c1c
2de3925f2b0df57267178d37
747d6937e4f45fdd38bee0e4
83a11ed0eea437faf1e3bbec
61207a5a5565750b0bba1bff
0f493db8fddbbbe282fb4d12
4f40ea1b87547c715a5b0441
c5a16518d24b85bc59c2f698
82846160fcfa89fbe4f6a118
b8a89aba1b93ea339255eac0
f1afe291d92489c962560f64
17c27d9d466260d5e85774e8
6131057c3ee31732c0060cf1
d9b64beb5bc3d1052ae3e367
4440b8e43988b8ab41375935
3699c9dbeac0aa5a904d96ee
76d5bd077e1b688d52677e13
3f3db76b9a31ccf1f7e934ad
7469fae5fc4c99f2d3cd3147
28e247cce4192a2024ef4413
5b0446489b27061da2f95acb
04ab46b708ff0f0cec5b3120
53b2e6a390f93e9e48acc6dc
96d53e4ad35e521827a8499f
226e2c40c1270c33abce175d
5480691005fc99876226b0e2
3c2a4b5b7b9a381a1d2ecaf8
371270499a6ef7385ba066b6
58b620716a4fdc58b3bcbd77
71509760eeacad9e7b163af8
58f9b0bd6b025c1257bbddd5
8d310b9c7065a325601505a4
413865c40735af337de41f8c
bf7bfe42f0480ab87e0ca2c9
a62f0f2383b92ca376604a3f
7a6eed9c7ce5ff94ccd8f558
66030aaaea514f31e36498a9
418ca51aafc3d6b78875e49a
d36c644541401695f9df1fcc
0dfc1f86d4545c3bb52dd416
5766e61969858c8b9d69c81d
9fabf17dccce1552e8633678
68dce2d73e58c8fbd7f1dd73
5a5eb10b4f05845750a434f9
ea347d55456058b7f4dc3edb
00b674a76395aa4c17c8c6ae
4ac8e493ccbaaa89fd53afef
b9c3d6be2f24bc994d9ef450
a17ceef8d151a152aa39d473
d3c3cb1eb86448e59cfbe958
dfd159e75e67bb7a81c3231f
565c7e61deb40958860768cd
e84dca2a6c6fed8110b22dad
62eefc1aa60599a5ac686318
09d67a8e7af8f833202af6e0
a3fd2dcc09a62652a03526dc
5e5657966b684e10456296f5
942a7ff50c2e3979ddfaf66b
cbf8079df8c68ac180259483
ad50ffe642a6f1e7b77ba5c9
รายละเอียด:
ความคิดเห็น