เสาร์, มิถุนายน 25, 2022
   
Text Size

งานมุทิตาคารวะ เกษียณสวัสดิ์ กตัญญูตา บูชาครู ชุดที่ 3


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 8 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

baa7539c04b155e6449b0b66
443817c89df1119163aaabbb
28def16c22c8c52a0955728b
a2c540a7af904130299d43eb
9233eeeab96014b245785b94
7d1ab976eee90d03af0b907f
afdf3c57fe50fb476bea6ac7
762c2c724b7c5fe1feed6a77
f2626b436183995085dfd078
5d157730413160fc2ebfebd3
17723787804cdeb9c64dcd9e
2173e5e58274bfb53956c1fa
1be590c233057320eb786bb5
3934601573463bddef4f31cb
f6dee5b528662128c5f4b0bc
d4f88637cc088773d993ae0f
5590e4dccfe6f04c5182dffa
a6305e88cd3794882f6a4dbc
dafae09ab550064121c201e2
95e5d5d81fd2f2e557ee88d3
146fd0c1b4fe9167be18f9b2
4d3f1f88eeb8c0125bc68758
aa8e7732e1a974ad68ac7b7e
05461177e544789953609ce0
5187d3fb2fe44aa9d3fcbbc8
7ace392b77da6099d5a16135
b210cd4ba1779f7a11c69826
d0386408757353c86b545fe2
325b94cbc0ad34f96bc5da47
237281f6aaf620835d4f2f92
bbe83051fa32ca5fc042c726
baf7df7806bde7762623c666
f5ec247526aca18d136a5242
558c7272ee08414bd9f094f4
6a0830505a338311da3f5083
53932d8123c6d86de8463a86
bde505fd44485b18c79787a8
0d77c428f563c24ea5b56fa2
a0fac732e35fda3223d385e9
2c13aab1bedd37fe213395af
20948ecaf7caa67e66da9e85
e75596c7641ea5964c396633
c0d19874416423a8e27a6fe2
0baa03e60305877dfa1c1111
97f81ad06853695445d6ceee
0717606d48b7c26ac3fc3064
71c06da86bbe1cca9fb45b2c
b3d1811d50b8f46f3ee29113
6a85292e3775b4719be56ecb
b2a4b63b37a45ef2822dadff
4dce36ce401235839eab0ca2
f7685a7867a645e47285564c
b1548e4b87ebb0c56c0e6907
15530701dc3b0829588e79c9
ea618492f445c3c2e304322e
c3fdd3c053c2b0f0fde5446e
219a11f81f3ab2197a5bb227
5a183a2ad297be12499cf24d
32c817b1c80443ee1a7816f7
b5d783d0c1156b3d988bd195
77253a97c78ea974e049c653
a4d16eb5610a7ec2d02819b2
adda94bdd6af64e2ea0f84f4
5e1168c5b734319310532a16
06c0864ca620d093a8a6dfa7
f792af02318ff27c08ae9d70
15fea5ad89cc5264fd0b5848
b17523d2e7069bc5d51388cf
c3bda59ff02625394948fd4a
0adb24fdd1dda593c66a5e48
3c0503261ec7b07289cc55d0
d6c5c60ef6b45f151f10b89f
04e62a526d36b87ad02fc5a2
12675f7ce0e96703f9a76c91
d797d1d05ad611c0b4e70287
a3dac4880423648ca0fc6a05
b7b18cd6de7b31c34dce9468
8c5999ddb1540864c14da7d1
d06d405fb1bbc18b4da14ea7
ab2bc639339203b74d050231
47ed962c655a2064a8e195c5
d65298afe2add15bd3097c53
f6e1f14be674cc20af35d870
38b722dd10499dcd9d624733
6a0ad4487d49113bcfb99947
e9454477ef8b20c8d2178f6d
071c8b2dc7c3ef7410570899
efb6d424584bafedc4e34f4e
a3fb20acdc57eb6897a5d3a2
fb8998a0c9cec2fa2a236c43
bdc4744cc24151f668b7c6a1
f00e40f8035fe7cea0213ef7
d2c429e4ba8c3abdc28f1450
108704ef4fd72ae6d9d77ffe
6a8e57d215fb79b6d0144dad
a9a95c8e30550decef9c6f9a
ba5436f5d35e290d17aadc05
b766f518de1175a3fce448b2
4f5e4cedeb9c6118fce53a83
9fffcbfbb7ed3cf44d09239a
f54e67ec4d5c4b8bde295a9b
f4d04e7eb03ece519dc2a7b8
b602adc3bfe1e82d6c7345c0
53eeeac9432f9e9386b13247
8feb5c290fb0c2fc2eee70e8
c04462158e809c07ce68727d
ae0271c4e8576e0408589a30
e2e7876edfe5bef1c566cb3f
2cf918549475d937dcb3dd61
c0bd421a527640bee53d5dfd
40a0f6a220e7ce59c75cd35c
7bee8fc4ff6baffbfbe21363
142ce9930a19b8a3d9b0b925
e8f7a7b19dd42e0e921d5bc8
679ea18f8e0fef7c2bfdaf13
f06fe5b8647eeca48e03404a
a432cdcf8e7297700ab49321
57cc20fedfb2fe5d0c7a0748
438c3cd8708a47a3c20347bc
a14434340cb17fd4630bd068
20d591497058f7eb24a3f20e
ad123b2e502cb714e2577048
69b9a51c4c7d35af9767a39e
a036dab056720082e9e6be78
7cc49526e289a3509a00d323
0fdcdfea1f7a7cd32b26da6c
c31f2254149c1876afd067fa
87c13c2ae0d0400f117c1d40
736b40609e65be6eed49e0e8
9bbec77714c473af314f3618
7c953ad1c2c186ba729048ef
7efa33c360d5bc64294004ef
70c4575c6a940fb3cfd9a3d9
f608cedb69addd70db1707d3
92c2288ff20d51d89112989c
5a2d190c67b5625f9183c376
09b97bcb62ea80389f29efbd
8b0d6c34f63a4d43dd469625
fe29ff24ebf0d08c98ccfe28
06878cead7d6af8ea290e396
d62a1042d294b2e7744746a6
e86bb10c7bc315e15591fc5e
6f6af491348e5be0628a5340
ad6065c1ba07893a7638dc40
3c458590423f34e13fb3ea0d
53026c4483796b90d15f436e
5cf691c4cb27c95602aba028
8541c5b612bb5d4a3007918e
74dea6bb2c22008cefb8f093
889e984ebe0ae78060863266
9e08ef10e90a16574e253795
7bcf2f8ef3459efa0b9c2b3f
066107c43a77d0fe147021c4
bf3bddb8ee169fd6804e452a
4539cb8a7bf2b402994cfb86
3bbffc121e928220859c15e4
d4dc60b4ce824ea8e3b11cec
5266ad2e749dfe4e194ba274
6c51590b658493d8d1638372
c1d2f770442bf4201910360a
9e7633ea4688e4309870ac36
492ecf6443ddb70224a9cb4c
84a31d74f820ce6259fc8001
b91172cfc834e0969be8ac7d
c5c7a9016074a848de39c7b2
4c458bf1d55888aec24572af
fac67e15c36cc34552264b7e
1b1a5120c7751fe100ed231a
ba2dc4a7a7ee018e59f4cf23
d9144c38d256aad628d03981
fd93ce6759712487adc0581e
46f384a0132b9fe8e3084ecc
df4d5e75c07943bb142b7276
537b636abfead36b56229b23
d4964917ca009b2e0e9b03c1
1f9b34720e7ec602507ee5e1
0f365ae43a4cb25894e87919
1f2079a56d3dea2e2138d78f
98171271631b8d258ee99e8a
159062ebca5cacf5664df8a1
9d2d171bf0bb393d7bdb618d
27628964a6237660cb1300ee
03255f4ba72d99ae4bce30ae
0c47a7e362c0b6a2795551fe
fe38864fe3c512b6adff2d74
31bc29ac798b58886157fb59
a3453eec802acc6451194345
9d6ad59aadf0f64492c9e4bc
34d8ab99d3a40da96035f96c
66831eb374de957e0d059287
6d08a82c3b37a1be6a84ad23
149321e3122bb93145d7971a
9026f01c3b7cee42ba8bf194
7e0a37ed5673391efc5c6152
8f3f21ddeb4e96fd07967cd9
dbde2aa96cf1b4acde959939
4c513020131187d924e66ce6
270fc6d2bc656a0c7eea6884
ae43e0d1887584895059ffff
8a609dd049768b74ed655a8d
77cd0067ef904fe572cba3f2
9b5f9ac4c0dde30fa5e56257
7b283969292cb3d6c0570f22
799a965ed3e789b8dac9a35f
de675d9d7e9684f2c1ac8a6d
b483177127de7fa7ecf14147
c1fb5ffd361405f69f88a0da
cc59dbd269600fd3863326fc
2f64a3054904f5f75aa756a9
5262fa0f2ccdd3ae0b4282d5
0c11e5cd86316ad1460ed89c
0101fe593f9635aa73858e9e
61760523e7b6e322c807ff7d
6302757c72966a36ff81dace
543ff9baaab2c6405730af6c
8d3002fc3fbf31b4f914412e
79ebee818fd8ede33ff3fa9f
2e92d77113555ec89f93c2a9
21a595467890a537550ad610
fc9267a572467ce45086304c
df6d86ddafbf17724bf0b054
cc1eea632fad24c2036d9744
b87d229946b590bb9722e259
4a99685d6fcb6d96a584e94f
1c48539721dfaa1b0acf9b1f
feb3f982caf9aa34f913202c
982532d06b1a4d91019d1da4
c071e4b1c42d4d316bc5d504
cd89706289f2cd8171ac3a68
ac7097227d788f0928e6679a
ded915cd2a0e63f3fb0d302c
afeac02ac876f29656bd7c1c
dafae922cfc42bfacf0c439a
4c36f1e2e352fadea0b866a3
d02003cb0c419be3e83c6418
67a1070984ea05881a158e42
f1d723fa7651cdbb031de9f0
102fedc40231d61d483b064a
a5fccd7ae5a321a76d43dfe3
2d9a2553c4342faa8af341b0
4a5e152fed7fe746f053bcaf
c1b7927b69d3c7f03c0df7b0
7a76730b3773322b294038ea
9777093075155997b4945e6b
c2f85c16159be7fd5d8a26fe
563771c74ba13225e41be056
7c99cf49dd37779da7df1be7
e560a03618c2a4e2079c1a82
d5db77f97f6ca4f26c70d24a
a11ec3a2196433d085177423
3c09ff580deee5ca674fee0a
e514bd793584b4368a64ad60
8e9987ff1ad57fc69728aa0d
60b76c7a1d5e45c119e80c0e
d5d7336c4f6ef8df66968992
44588578d368e75eab225190
0e4f8ad4484f22923ef0b472
c5b6db148edadd7129b84016
92b21daf985523c2c9a9bd2c
2682915623329c9a0e96628e
1dec4440b2721b24bdfc923d
62f0d79ca3c37aa992e9750b
a961e10f832684b23e60af2d
fd9f3be10f8d416c944e450d
5f6fd979b2d0934010430dbc
3517f25fc41c3b66996607b7
4e242dd39a21d2fd108d3d2f
264f6a0be48b4eefb014caf3
022cdb3f79e322d05723874e
1e45c5743bad87d0129242ac
f05573a72c32577a8939d1e8
68839217b61e64ac6b179b03
ba7ff25bbb6bf24c594d8c68
558894b2c87b27395f62981d
9d65c37939321bb384ac977a
454ad45727c92c85f8d9209d
111cbbc8f0f9091d9d9d7f69
32ecf60518460e0af003aa3c
0472f5bf0eed6b69e8045eb2
7d7c779cab800b8947d8c2c6
709642eb2a4014033abe29af
8c1621b92c67017cd82830eb
d2c2682c7c63b96a3ee829df
89a9b0ec0506ee927df7b067
20b2474f7bbf705aefa22f56
f03ccff0b7d248c1bfd3ccab
06fa3f1505da7d8fe04f2945
0dd39d95f233df75c8d9592b
5fd270a8777f68f2b173001d
ae90b96c98049230e54181d3
43c77c716f96811072fc2ebe
c8db70af93cdda8ea070a9e1
040cd96ab996b03392ebbded
b04a91c8a59cdabb7d28cf38
e0bd166dabc1f731e85682d2
de4acb8a319d33485ac5c521
49f0ee8aca8be6c895d678de
fc1e74843d2fa3e182ba2538
4713b62fe723980c5bc15797
eb64863fd566505d3cb58f52
582be8c8caa6461f7a19f41a
1bc52bd846412ae7541dd111
3d9c0a23c65d07de42459372
b61ecdca63d3dcc38b380683
867ceaffeb0b97f050eca69c
f403aa587d177e9d037e510e
a29126779933c8eae87735f9
095a0a50724619dba7a2f039
9c27d05c1379ee5942c4a57c
921ce8de0147b539a0ec3cda
846d1704aecd67605530e568
3094c89c5e9024a059e5246e
209341b52f95801dcd77f856
bab00a1f08c369062985881f
88f590c620ac2d0477f3f4a0
93d51ec4f8139fe5d62c04ab
d351dc8b0a94801edc7620a8
7d42fec812826f49808a4576
b90005f0e7be22804c2b9d84
d24eb9e5d855071cae24778f
851f18a9fd32d7d31975e69d
7fa38376fb3f5f43ea163ca7
fa1e18866ee89ff7afd63575
489d37d2437d35a238379454
369ac36d29f00fb07661d1ac
0c505092e16c7caea4031b67
79bb906ecc7ea32305dc2afd
70cfaf1769a557c898e199a3
f1d00c776149b96cff6fc84d
c72a7fbb27c35d3713552bb3
36bf4f8cde2386119fed4f0e
9f7a771d86047449542a8ca7
1cc9646449d1ff073953532b
317739e4642acc58482bda3a
e2abaa8378c7c56f0b251525
957a92c867c0a18c5b82b50d
7f8aed6ef71e74b0149c8719
986d203e6362380f27b244da
18f8abe1b78a07af2b8fd500
c2b6df85defad5faefa0ec03
166ba23a449fff9f1206aaa9
a0ffe8c6475c8bd3e6908102
2e94267f67766787e309fecf
e624b31851d315d5c19b5f5f
868e496a0b10a052d0568e9a
fe485c86249140532174ddf7
581d3e416a310d51fca58a67
2a5961d0e53a225923237567
86926de5ad1b583bdb2f934d
a4f1a19df79f40608f00c46e
b6e54017b172a191ca33aa0e
8503cb3991647ab4eae6ce51
79e1e9d63f700afbfe4db6f3
6b8206a015709340774e685a
786d8e0300a3b5510d6490a7
ba8881723184baf671cb701d
3f092adba050aed4409669ae
b4039d0fa253b86c7cad5289
295fb30677274d2d6f332d36
d4bbeae09bf410f536a54554
19ab5428d86b4fb47e09387d
a06a6becf7ba7a2355de9c97
92a77e66e35384e1eaf724b2
b422f805051745c47bf36f27
af3429b265d1678a63313260
50a14831da48a8aecc47573a
bcea1993363d882b6cc158b0
f50e17bc2cfc74deffee6c93
50b1480de33ad500610ed40d
810fd7b2cb4f628d6786d90e
ff1b71bb74ea19714f52e75c
97347568afbae26e620b612b
4b7add564a0c5bb82f3e20f6
b274cdaa529b2f3544c06313
49ddf740c20bfaf7194eb647
cbe094f55493d9ee24a3abf1
ee3bc554e29551e2445e6244
0a09c30139113d90857439e0
933c41714455e5ff9865240d
b765753618c1087c97df1ccf
8563da41e7bc070da4b39acf
af7edf956357a4280f359940
53cde6d4efdceada92e456f5
0639e162ebf16fee56d6421d
1d7926f171cffad722ab61c8
1df6dacf91d5287b28eabfde
bb8e803f4c62e347282d3c72
c4eefb615d6d4a56f26b3957
6f3f732a6773a412f7e72325
4b5401445763f9666a379f08
18a1739ae8afa2ebc7aece4b
aa009d18e3fd92838a0716ee
9b025a9f0bdcc9373e6b13b1
9f582c236092e4c017da52b8
913bb746315b3618bb4e243d
7e413c8f897a6059e2e65dfd
381007aae113546b9dfe6622
e8031a8a329c229b9a35591a
3f725003cc1a542457524a1a
c9f18844cdd0361dfa20d4b4
91ea69db406da895b89bbf4d
bbbef59f05e5d57947fb14b8
fea4a81648d2ca59d51f01ad
04cb504cda815a1d1d7d854c
7d9d3b9c0c107605f0536908
702f48b16bf4945a05d1ba4e
77c3e8830413618d790df87f
886200c4219cfd8f8cab9783
19ec0976dd0d733421bd8b35
f2e270b44ac7f7b4ca15fae3
fb66560aa659aa5e95bfdf93
0674a8606637a1608af50b6a
f0879a76f70cd30559fb73ea
bf970bec6d8be79439736d61
ca12b8c540b0757a19dde47e
ab55c50ff2d6ee3f7056ebf1
c8a345ecb7cd9934679674ae
68fbcf0281b67a3396f3d63c
cdb1612d53fc1d350ff666cf
41dac0fd901f94b7863a9cb2
2e530a78e0748b5150d9feed
c94e243a66e9aa4ca405514d
510df8d35c62eb7d7b5064e3
3d4c47ee1bbcee872bd0c918
ddc5988962aa547a58937f35
298b0b90dc7829d50f4080de
53a30c1fc4b5d2f5fa012970
8fa3a98edcfb996d22bc662d
85df8fd0596417d7cf65d17c
dfd3d5d9771b49b9cd28a735
f8ada715e24d70a576e27a67
942e38f2b5be622ae1da7680
db5442eaa70bc1d070f57d56
91703953855299838775d2eb
2086938d7916aa257224a1bc
adb7caf5161dea10143a81b6
1e779dd448b6b71787037769
1c4b722040b159c65239255a
1e89eaa448840b432b124e87
ac30c73894200dbe0d5c329b
75c1fbdb92c2c2bdc6d8fe9a
bdb2e3feed47965e37a809a9
b8e5e06d007a588ed04d993d
ce5a320806755ebbe5f76f49
11a046da0d644d59ea6cf307
0e0a96d6c103d50d96aeebb2
f45e5db706b553b342b939d8
f5eaf423cf6c13df5486722a
15a235433c80c3037762fb6e
8dc15f0ebf3962bd8606bedd
9c72f8c2e7f029e96e34be0b
a0567d374380b9aade3796e6
2b7aa6d4dc1c43fa9a6cac18
5f0458c8bf5247572d32c007
a2144e3927cbf5999e48aeba
c82b2e9416444c6dabdec874
0568a01a4c28400656b5046a
856fdda668e5ea4bc7b81c10
fb9842d12a166a07cc8e2c38
b6ba07f15b1eb67af40f8795
5be7663e996b47d43161f76e
f0faa5b38d5c20c6bd320dfe
528bb27df1672f489d2f4dc7
51093a68449cce42dab265f4
bfed1b8a9679aa7f5203f3bc
51aec66d4d6e686b29cd0e99
01b8d15bd444db5ccd473b00
695a72290cfe7b561a8e4d0b
e36fd8dd397f7047e306990f
ef48bec81b3c65de66436963
e5f6c785f705c61f75767e3a
0453bbb6d15f3dae8a32a560
b72aeec8d97384b821be3aee
964e93806f459d35d725047a
3c933061b6a4e63906fb0fdd
b0b6a8e1ea92201d3553a87b
63d1a06ce51149c5aa23112f
96e8758a17c3fa5b83cc0408
2b4569348bb5cbfd169d9e0f
1c8b558e5dc3d908f2ddfd38
2384ca56fac3b18df2a9fb67
45640e2d9ef293e5f5fbefa5
bba1e9aa27211e6ac826a163
0fa41df7fb434b1d53b25851
6a301eba69485164bc293eaa
fdaeac0344553bfa00603550
05f5b5555791612e95111c0d
d75536ad7d11e6ffdbd70b09
ed8d9fd06c631ad020c993e4
8a156a9870e302b068f896a0
2d9b279ce88bed215cd6ce62
050df98e34dd608f4fe73df8
e5b6a52f2ff00b782a82d153
a37b4ffe90daf57324937f13
9ca7ebbf8dd3343aec27663d
รายละเอียด:
ความคิดเห็น