เสาร์, มิถุนายน 25, 2022
   
Text Size

งานมุทิตาคารวะ เกษียณสวัสดิ์ กตัญญูตา บูชาครู ชุดที่ 1


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 8 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

db9f5504793a8d528c8f1472
0feaa681f55a6b4abeb60ff8
b4538ce9a995cdd44cc346f0
c47407ce4f038400fc9cad36
b3f7af12e66ee0f08719e8ba
5433aa6278607c689d1f3876
f0f63c9d992d6092f1baa648
9e4f0967452946903954b555
cdf14722383057b2a0fea687
27d3288e309fa28d9419c684
23092a3c6aeba7e7f3f39e66
76c44a7ca5dd452522616fe4
211b9aa9abb6667c68e672b4
3e19239c28ab1c9da657fc99
0397f2bfb6f0cecc197f48b5
065fe35ae71f0649b4e6d736
0ec77a38ba8aed56aa261bf2
718552b022d4223446a1d850
779e58a7eebf34fc927e874b
9e836c4025f00f247c98dcbe
a1951c808a05465904c13aa3
e88827ce49db3e62f5954737
646969d5ecefd73501942cba
44394f42b5da670f746d4497
3f2abdbf03a362287ea51851
a94334c76173253ee436f5c7
67f6ebffe14106c84051f320
b28e4b6ba4edb370aeaac3b3
cc7a13420d2a61cbb1816c10
77b9f90bbb541ec51f44cd60
df7b3b94b377c4eb57aeb41a
12bdff6615af726d8bfff57e
9ab2afe505816cd1ede18cb0
cf7b7fddaf83aef326d37d2f
e27412d7b3c8c0701c27e810
1d075332471f75c5967cf3a6
3521deb1179bf1893fec9948
cf021dc17cf9a4974d84553d
ecb5983e1be8525342b58221
adbb3f09f04df57dde8c3f10
f6deca992fe009de01f8770f
c001d6f736f7d9d996014393
c1bca2583a141a5734fc4e68
8211a9d3f712497ddc7509a3
d85509949fa18ea320dac995
3c9e3f6d728c8456859053d9
4bf5ff79a0b42f5de77ecaf1
966d3599c993e8c84627fd78
6d7f6b74360f378df2364355
42b12f68144d31cae824e082
832e74ae1c51e2e87758ad9a
0f01e2cdd8a1b8f48b579302
f9e2ba598ef626428d38cafa
cfd094b7938457cd015ff69c
5dd474177384d01843bc12fb
5d645eabc763e6ac41dd2fed
ef6371be2e444a6d80426418
81a09eb72cc9584804fe10e5
2e065d27bc95687b7a1cc494
fec9c9b1f3f1713f834fc169
4d9f309a7e1ef3e9521414c1
144b56dbfe31d3e705a47f59
355281a47b9bb35ed6532fa4
5af17db5d227e3ee0d755166
d409546c7486a84a65533ad3
a98385f0fe248d765ab03fbd
a05705b7e6b423de954e78fe
d2c9e787756b87c5c41793e1
316dc3476a8b56c587920cf0
06526d022c9b502119cb4916
d5768c75cc0901193fb68ecd
d91baf4caf35fe531f0bb449
be81eed9d4260982a9f21af0
2378092382b7a677cdfa23c4
1124effd1e859a70a80140d3
2166e4258a9883d0cec9225d
af3d39e19e8ec8e645b7d643
3a04ed2d5f879ad2f14a0bf7
c7be444d0c91a48b03315535
28204b6420b311b187ba2065
a478d161c76e0c03af363131
262f913bcb75dff127962028
fdd03c1b13b76141652faf90
7bb842c339b61fd1b4420c4a
682dce7fa81572d7924225ca
236e4c22bded9de8255266ee
f5085d59ddaa328b12e63ec2
fbd14e1425e91c841107f761
6f2adae815167294a4dc6111
04b58c2810cf31f7e653352c
baee198ec92e3cc9f208695d
5a37419ee09fdd002448b8ca
c71bf8f7e572166bb60a6d64
24657f8de973dd083ceb8436
29026abe50eecd6c5bf2000f
bf3e1743b825691ccc048593
76937997e9c89cc42a42ceb1
cf328450e7bbb3184f51b11d
a449b57b50f543567cb46bc9
1144f1c2e08e611446b45a84
3214e9c213e8f95b8fcd2100
32bb0bf99427c7115df07e65
7332f1ee6c608ebb557340e3
e3b3a74b76ff4d393039a0d7
8683d359c16885e63e4eb484
8de3d6f7b192294ab9c979b9
801b3c85029c5b1f82b068cc
02c84d54040cbca20287fc9c
09dba583289471d3aa6136ab
be0253bbe344dc32541a9bcd
bc5e2c20c5fb703b120d5250
d5a49e183055cb76709109d5
6d07895bbef2ec366e10299c
db2419dc0af5a158884fe551
e7b6435a3e674ea3ec82ad7a
fd12f70d71039552acaf28d6
6b81190bf86268bc1b041249
560ec4f82c2bb73ebe512a66
da5461439c4d50b9dadbd650
f43b4776ad8ecfc83c93ae00
e12a56aa4db5121afd511f0d
12c40ab42a7e9b645d84da1f
b54863823c8adecc4564d48d
ac918f6d0fcdca6363366b28
cfba249a428df1dfc6b3fcb9
be9e5458bc390bbd545058fa
65f130d3c0226f18905b18e0
355945d2150cf01b42d29cc6
65eb13ba9b4a4c924b159be4
d34c1c1dcbb8369a919fa05c
049e5d016f03063e98f42450
15c1d36453f0668efda9c921
ce972421c903f13740bfdd5e
05f9b3c048441cb356784800
4cee420242e3488bf3a5d513
637b5003b8cbc88ca33f8626
44f4cee1bd998ab29538ec9f
d8849b6dd234529730f4084c
cd68c279ac375a2d02e3a59a
511f042c799d7f768f370c99
ca45860b132729dbdc4e4e88
9ffd025f08b8a9c706717947
9d0e99a0aa382446322b811e
de2f456df733b93b775e51ed
33e35e720f98de7d6bd4e130
2ead41832daf32cc125462b9
57a45d8b863cd32745d3f329
7767ade3dd6a103646016a60
0317d1f45008279693213dde
bf09fd4d093fe06de80d92e3
e77eea5cd880b34acefaa821
24c9b1e1b0797b93b4468da2
be7271a04363d979da186729
341864208b6fafa292d6250e
5bf4ef6f91787499fd46c758
e173dd7a2fd119ac70fdccf3
3205db4290ac58b2cc714714
d77e15a9d823bd48c8dfb0a6
910959dd487bef5c645492da
fd070f83530fd7c40f463d58
ad86aa04d43260416bce38bd
4586db17b978fbbaaa216c0c
6e10ef0bbaf8dcd27daff946
fb71c8aeb380c43e1499b62a
048b62463b8da5c04bd922c9
70859853bbbeb7279e848158
77e998eec9050986c316dcdd
6cecadd0e4d143b5330b1cea
0497c7ea9c2bdf7f4a4fd3d9
de04f2edba0cea512b7788eb
fa8f49c42b9ddea13af15cb1
dcab9e614cc5f0657bee05ae
92453c1f973297c2a86d9319
277f03ead5bd46e77525c427
ed4641b38a6da5923d1f8de4
cc859749e97a1df487e48c61
2bf419f1c781e85b2afd217b
281b492ba06ae4bbd17fc788
86036b3158aef8843a505407
2b741b5c18611a96d6e1938a
5475f5648edf83f339e3dc37
6605747e10406c8b0cc47341
3dafd3017e065b785cdd0d1c
c5e9b5d328c74ccc6c345ded
364e3f9ba0f2768eed8e1d96
7a2593c9165048f30d49eb44
78d00d3c879560c7cc8cee3b
8d3f595c34a67b4e13d2ab25
b7bb72fdc1935e045a647bfc
f209be5dcb493f5b34f446c5
824b66839957e20b5a862e83
12d0bc9f9de69b6e6009b603
8fd221497cc97cbf8a363630
20b44f4d5c2b8f4b92507f8d
25434f879525a08ab12f899f
ff974de356c20c12c39ff15a
a63123d5b50b60a73e5f0795
e33046128ac9a613d0fb4367
40bcee2707aaaad5eab8dad2
c9870c4d46272ce2dfc9bb26
2ef29487fbe77e8d316c882b
c028aaebfbf5773ba414e73c
3236ec5b791386747c0aa7d3
c54eca792486041eb06e6e8a
3f5be3e7018697bc65ad7407
e1087e25cf4d598e350b454a
07ef702e1f79884e9e16333a
f28390341c2fff9f36a6d7fb
32b9760a8aae73d543683b0c
9af9b7894ecb077815c65a21
c8e086d63792ad1d26ac73b5
17b4553e44fa89937d44b32a
719a9155f4a1d78ec8445cea
68c7e636ea458a5882059558
534ea7ae17b4ccab34c8677a
57f884f88a8dbc5c23ada8fd
68fd6df0a277fbde7825cfa6
292d2a63c1d91f6823382489
0ed84743a57006684f3326e2
7b7d49f4f152c4f9ac642353
f0a1510e9d14337ea1e9b20c
7df7dafd309aff63d16ec538
e814ac1b289ef8ce33722371
3523475c1bd8f4461e105419
3dcf398530ad01f56ea7e053
bc73df0063953d1a7b379fe6
766c2580d1c1c2e771dcdd05
f82d630b7068267095dd5b27
77e2327c657750f0e8dd36a6
f14bc7b20035472e01855417
71aef0e8adba7d7af592c060
c484d64f8d5d346d77f3d12b
a05dbc0029fbee4b4543f8d4
ef2fab6381c0e999231adf0d
9b94bd1e2a6f86f7eb75afbc
fbadc46275a64756818fa406
7fc0faeba85730077975a590
081488099134b39eb8e3d86d
d86e4667856eedb80212b869
02212a4232e539f65bdec533
072918bc3102a902e84eb570
f2e6dc3f476441594228069a
20590e12a3acd21c5be42ac9
6f3d18a05027c765bf429ce8
6d541216b391453137259be1
4f349ed86694c901a46dec8e
d8d2f8abe0421c1adcf908c8
1387f76ad53f1390be39f449
aa23a69cf96bce1c6ae45fbf
cdb7a9f61cc560ed9a6d4ca8
1db94e2fbf8139d909e8143a
6d2f72e8a45ecfdcd92e72bd
80607b13fe55c92751b28ac3
1d6feac8015ee136fe89f330
97ec67937d1f7453f56cd7e1
c33a367821e58a6f7d0abc16
3f84acf3ed186eb862e5db9e
ba5dd0acb3376c1db95cc1c6
3edc1910c44d862c37a4e78c
43fb4199cb0cf57b62f7b3e6
62387dbaf0227c4e871b6120
c32d3653ad17a61bde66cfe8
5271cbef00c8846ecffd04a8
e3b88ed1d912990747b424fa
2c691830ad0ea70b48ac72ab
d6498f281b1f4821ba80a60d
d6fb20a458c6f3dcfff6ce0e
273861831cdf214283dece47
d32acc61df6f16b41871a721
cf177c1d822f3fc961b0f74d
1a5d6547f43e48477e4ece57
9fbf6103c4b42e2314a00ed7
3842e67d96bd0d0e24de57c8
03debcda84a062186b24bae1
0b4bf32d203c1d4bda8180db
79a6b62ecdb13914920daf5c
2aa85340d1a8a7bc5b0f87f6
17ad679e1d6f5450d89feced
16a41e052ef8b5239b05d4e4
e62da5d641668d77509ba5f8
46b7b704483c2d4c7635e19a
df27ab56167549f5fa003dfb
6bdc66bf7a5e9b9bf792cad8
cdfc48050b4f5eb75221fb8a
7b1175c196c426a93197471b
402eaead44260f0fa1a708c2
d8283e43cbf01bfc4be1d9aa
93981b9b351b774fa214e886
ebc610e69e15139b507c402c
a236ae1d85a4910367483388
24e92813e5f89e315adb2e8c
54cba5b0a9bb3280ef6478d7
4e5c1cb2896c6d87733caddb
f92b53a2c8c8576261f60c8c
27a1d5c2767b0752609a10e9
1b5a2235be2ea3a399692bb0
5960a87cd95c3010a3f0131a
c087715f73c84c5270aa699d
c975e3480df42d1237f8a9a8
5f353e27906083a9f1bc8f1c
aca8c94fa7ba2299bb3b8494
20f2e4adc3e9d49b2593a1d1
b67a3800f2a444605b7de5d4
1d106d4efbad1c8aef0a9795
080060e9b3a169eca567e799
7ce53685a45d4ce4197985a2
cb3502293036b3f48a7a3aaa
507400532c11edc5e9796152
170eee94e1c7d5eb5844f9b6
7034a62cd511f35be98c331f
182c6e8adcd8f2720df36dd0
cbeee0edf5ad7f2124f1449d
00bc279734dd834a8cf8ea9e
e0f8368faa9561686fe1762c
c76fd5f887ded58e71b8b200
05cda85d98b4ed028c86c569
6cc59adc91dfbd31905c4b70
7602fc1a8de6d1c9c8467ae5
b2b1a1d38273f1bbc428329b
12eefcb67364354e3abeda0e
9e946c9bf53ff8c16781a514
f84fb25ac423ace38b8df01f
fbfe6d73895fb92519fc97cc
1c3de53382a7884f0c10d09a
1bcc9704218f0052d1e46d03
481d5d5fe680f9cb38b0ce6a
f64b803811b4a1ff6ea6682a
016ff1f14d3b03f12c333e86
8fc46f47ff3c9bf8a549f450
7fd041ca306d1dce336d44e3
abc2890e0019a8e61bb1e84c
1c9510efdd6a364578d4aa9b
b3f76a55915ff8173672a945
41f29abf84ae341e76832ff2
a976ab34229833025f61ffaa
56f881e285c4c0293c10fcf8
a87a1448b4358ee556815bae
c5fc08192daef633b4be1dfb
f3a8e8e8b03b0c834eaf6c2a
62c8dd1014083ebc814dcfec
4a4e86befd0f2c71f3762528
aa7fd1b543ecaffa77c5e893
4bdb9c24696bcd9d688fc538
1507aaf56d935b467311cbdf
e6c0d4ef7f76c9fc008bcbda
e2c0934dbbaddb8c25be7c7b
2effb6c489a5a656fcba786d
358f670be2b2b63876d8cc47
121866ad210bf01c9c39d505
c5a58462d4d9dc4132e99439
d483ce4eaeb8171cfa8fe311
14d3515cff87c1bc8d0f7c49
fbba9e48add22e65aac5f477
aa28f714aef3987d37d7925a
cb240e7828ba356344da68c2
04fa4503d9a9a07bde973e55
a3a7532e015fa79482dd8c19
1306f2801eee548b46ef7bf0
6c9a4ac50dfa20ecb9a7b82f
5f8ddf30726a8fd58cff5efc
da2a168bf508b2a081939b02
e91f4cd00219055d4aa66a26
a2f1d56d2bbd4fe85ccf4f57
รายละเอียด:
ความคิดเห็น