เสาร์, มิถุนายน 25, 2022
   
Text Size

เกษียณสวัสดิ์ กตัญญูตา บูชาครู ชุดที่ 2


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 8 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

ebe5419ad7f0a22fc6b46016
721780664b81ec39ec1a11ba
48c26e31e00f88ac77ad15a7
0d6f221c5967560b029b2cd3
9027d92e9fb803709ceb0d48
7109ddc9402eeffe44c73295
0e33a450f21ef5fd188fba41
93d6b9db2c4cf2e3b77a6784
9d355cb24ed19e0c239ed4ba
2d62b7cbd923c01cfc212de1
79c921b32f27da7f0c7a140f
b1471d9f0083da236cba5762
191bad6eb658464e31901fca
cf114f67db6182f895f6f3b4
b1f30db7bfce6b11274536e0
e7f6ef129e4b8973388e1819
136400b0e44cade1e9bbf335
f0a54bb962378f661d175b26
474f92804f5ca016b13e0612
77c1b04c25eccb56edb2f440
a99d7cfac3ddbc08dfc9bdfc
6b6d2c0b8d265d1fd939ac4d
f426999f8c6ff09abc3a2939
4ef99fca6e1f43955be0ad1d
faee4c8cbd3ec6c9d6a27c82
85cc8c2385dad58af0e2f07d
ae311ee5aabaadfa07c10994
29f80c35b964913e45fe135b
235621a4cbe5cb92c842b161
c44f2f6fbea7ba7105a3068b
5c2b8b02a7dbc5202b284fbd
0f2eeef8c737ada019f85127
82028b5ff3dfaa07247404cc
55692fab737281f407919f6a
30f8ec22478e2f1efc19b567
43b32b0fecf25ae7861d0c07
14c06601263d376f955f3b32
be7997970555224786e5a447
165b3fd42bd1912670d46da9
879274ab2a20248396548085
8ed48c72e2b66b37f315c8b3
8a7d7935d729e9cd1b981662
91f4ae3efd8d43e223e4075c
26f35475069e78623894c306
9f8655b1e69145df184020a8
bf80a2de909a994a2538ff45
e2941fc59c24e5a1c5b68489
f57ea8c5962a4f641ba1d22f
0317913184f4fc809b55eb29
f15658b0ca44add7c576139f
92fc19124a570720156003f0
f18bba3c6b3a7feee2de971e
e8ce5da379b432b435000b5b
3a9d8022a549574a070761ae
cae497c49d1df7237e142ef2
6e6d54afa725167246c52f5c
76298cf59a800d6abf401c86
b6dc0fd23a4b5948331d83c7
3d5ff7647da505dd12d11863
0a9ee9222ec93b663a701efb
36b325720c15ed4c1adf08f8
349d6a905738086e0ced96b2
b3891c9dca1c46de204e2319
47eb4fc68e609ab6713ba0fa
2cace5e6cda398964afbb253
f73b19588d52201dee40ccf8
da2cf8c9fafef8afcb453544
5de5a12e468945ceb58e6ed3
2853b247394874e9dd9502ea
8a330f0294ba41d83bd63e7d
418e2e2fa2e0091764f3714f
a968443ae92b56dd56ef671e
43904bd888f6ac9cce0a6ba2
c70e5ab1a3651900b1b1f335
21197b938a6995db9f1faf3c
8a55d8b4e5867895f064f34a
91a741e232a5b7bc9db69b36
0ca4522a49a4e7cf6c38bba8
b51b9ec15cc83bccdf95c626
a3b6d029be195403787ebdf3
dd95a08fd09b08c5d0fbf7fe
286dfdd0dcf61141bb0fdc80
1d9adc19d86159205dec7959
d58ee7549ccf089a9c41252b
983d3929a1d1fc3f3dc1d919
3e04d95bad9bb8a54fb045f2
c920c97ec17815679a548587
39ce429e54702e5aa61139f4
c5f0e3bfa18f5fc1d71d5417
d8dd44996112af1685ffac55
2e6307842cb7c3e5465e71a3
886bc8324c9de7b492c27f20
4242125197e247111a9226c0
e1258bd23aa4c4aaea64e7e2
ed0893e3564da05df99639ce
692c6896f7a4457428bc50a0
962c1d78776eb9d502b04d4a
fdc1b103ffd47b2dd05a38e1
af1e69e07966985202d855d7
d77b055c75b84b6ddb82cbae
1980aae9292dbbc742167663
892eab09a5b2832d5aadf99c
c14f59ce0a6d017930ff0b4d
c6980a7385d8e0098f886d6b
8ae4b56a902c9706fd54d2f8
555e6ab2eddc13150a49e4a5
e37d300074915724601f7ef8
9823da18bd64e926bc18781d
628c111a86de3c00713b74d8
f1a47e8864a7ee520332bad9
76a265e46824a4be9a52d105
9b740c21267243be681703a6
c00f88de5408c0d6242abcd9
a2413aa2a752e9d90a582706
0c006d290e1fa53716186805
1ffcbe2d02a0a2dd5d809df9
c34976917b778e02fa651483
e74fb1df1cb99c93171e7809
b772c72caa5a73f04eaa3fb1
cf492c64b4dec76c6f63d6d6
09bbca091dd4737e2695914f
4036089ad1a5f40679cf796a
ae2184534022e1bdda7d4fc6
31b1fb88c62f0c308c428297
cacbcb746135771e3f5e6f1f
8751bffb4a4a1333bfbc6821
17e5237ba270291811a5432f
fe0fcd993914c73896b0abb0
66d137bbd7fd70f4e88325b7
2ecb3baee003c8674ce5b1b4
2945c757f1013b78eaa367a4
23751edaeb8caf2424e16bab
b6fa7474f9c2e1591f25b088
46f150bde3e76ea1d4010266
351f997167e60fec458322c6
6e47006c0b752944e666f8de
22da8ef5ea1773e3d21f844d
8ccd035abbe4914b59b02601
b39790603efcae690574304a
a7044f4cf13add8170607718
ee143a9e6058cb3ad74c66d7
495b4eeccf89ef3085c41ea4
3195940d456d7f29b060beb6
bfc6d9f310643b2f2dd7dd57
7c0e1ec4c8913d9d4f51703d
61f22293e2ec0df99ce8e736
6712534346a6e8cd8d4e4d6b
d5a32ea345f0d31629e049cb
1eaf1fdf658ffdc21b82801d
8bee4d1524e53b6de1455333
4cdb330649bfefee2f386d95
7581f0396c83f38314140e24
8ed96df5a5ec0c719801a4f6
3c5df899a5efd41f4dcb3f82
e0fd38f7ced9432483119fad
2b8744a4e59b1554b8291a4f
51050e450274cba6b8f00a8c
f7c3ade02b58cddee070e4e9
5544a22abd5c9b3f66d6cfff
d453cbc18e871a2f57560e81
9ab559f9d3a1d2305120832d
29e7d551031a925cfd5e6553
241e1b47076722405d7480a9
3b969c00c8d8e6a5219173d6
1a5ea12eae2f7dffe69b25f5
b709784c6de15a4aab697097
58015123908c3ca9735aaaba
7b9b5ca5b9e4eb7dc9235614
bfde4bf7d2dfe98ad3c889a9
ebe6f3b8e09b9202d525d09b
e7f823e3d6f9bd6d3a2d8983
7a9ac04f7df5652709a0b726
7ecb39abb74e8b8f1b6a4aaf
98f9859fbbead4a2209c5ca4
0118cd568fe26c7d143a8543
45d8de10cc9e06b1cf1881ed
34cc617e6b611b0a1cbd5558
66235508993c1de9ab074513
32c332076ca1e58ec20666b9
e538e09c4e85a8e523bdb1a8
fbbb8015782c14d9baee7884
2150fb8810933f6193575e21
7c58fb141c4f5c3ff25c49c3
ffab6de219843380f653abfa
adc07770904c8e30ba705e6a
9a701c5a34e4ea359b8beb0b
0151aa373bc5b5ba36560d4c
fdbe0b92927e48f3952c6444
987faa08570f53f60dfae230
0dd2957ea7e37a05acdfe460
e521f3dc5a2d7f66d3cb9333
13cfb0213fc5b197a3cd1f1e
2ddafc3d161b748be28a09ed
e56039406c69595e33cbe726
690daf6c63c805591f1868b6
af9676c830cc338e1836e40b
5376cb40efb5001b49d2fa44
69ba03c54e518b8186b9a929
d68f24159f28c0540bb8a653
4a4ef9f57eafc236b41475ef
4d180af3b45ff28d26db812a
2b8dce90e5f6593dfd588d27
e73ad6bcc47b21ab52910f32
fa9fb99176ef6d647a9ff2fe
03bd38e089e484f1e6a3ea63
5b9318495f72d46d621b1534
bf5a4ecda24a10306a639720
aea8b5819d41984808faf02e
871974c0a526588cf781d833
c2070748336deb5945bde229
56b3932335099f93f037b53b
6863b7afb5ef59be70e566f9
bbae40d143891fa841b068bf
42fa82ad7aefd29f8270f551
83a237ed858d91685163a3eb
6f2a26602f813b4eab60d29f
8b18992bfcd94584d5bfcb53
7615d6a7b66e832862678034
11995828db02958b1d50ae6b
f3f297736c306f9693c82478
431d6c940bdf9970f79f917b
17c6489e0917a686bae7ff42
748ecb5a080872bf7cc6e6a8
074ba34a3803534fde7e78e6
c8c9d1965c6324600f5946b5
da5fe4e20e9354390e427406
b31a3b95123553e53736c35a
4bf8b5859009bc8d0f17c6d7
รายละเอียด:
ความคิดเห็น