อาทิตย์, มิถุนายน 04, 2023
   
Text Size

ทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา2556


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 10 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

IMG_9482_resize
IMG_9483_resize
IMG_9484_resize
IMG_9485_resize
IMG_9486_resize
IMG_9488_resize
IMG_9489_resize
IMG_9490_resize
IMG_9491_resize
IMG_9492_resize
IMG_9493_resize
IMG_9494_resize
IMG_9495_resize
IMG_9496_resize
IMG_9497_resize
IMG_9498_resize
IMG_9499_resize
IMG_9500_resize
IMG_9501_resize
IMG_9502_resize
IMG_9503_resize
IMG_9504_resize
IMG_9505_resize
IMG_9506_resize
IMG_9507_resize
IMG_9508_resize
IMG_9509_resize
IMG_9510_resize
IMG_9511_resize
IMG_9512_resize
IMG_9513_resize
IMG_9514_resize
IMG_9515_resize
IMG_9516_resize
IMG_9517_resize
IMG_9518_resize
IMG_9519_resize
IMG_9521_resize
IMG_9522_resize
IMG_9523_resize
IMG_9524_resize
IMG_9525_resize
IMG_9526_resize
IMG_9527_resize
IMG_9528_resize
IMG_9529_resize
IMG_9530_resize
IMG_9531_resize
IMG_9532_resize
IMG_9534_resize
IMG_9535_resize
IMG_9536_resize
IMG_9537_resize
IMG_9538_resize
IMG_9539_resize
IMG_9540_resize
IMG_9541_resize
IMG_9542_resize
IMG_9543_resize
IMG_9544_resize
IMG_9545_resize
IMG_9546_resize
IMG_9548_resize
IMG_9549_resize
IMG_9550_resize
IMG_9551_resize
IMG_9552_resize
IMG_9553_resize
IMG_9554_resize
IMG_9560_resize
IMG_9561_resize
IMG_9562_resize
IMG_9563_resize
IMG_9564_resize
IMG_9565_resize
IMG_9566_resize
IMG_9567_resize
IMG_9568_resize
IMG_9569_resize
IMG_9570_resize
IMG_9571_resize
IMG_9572_resize
IMG_9573_resize
IMG_9574_resize
IMG_9575_resize
IMG_9576_resize
IMG_9577_resize
IMG_9578_resize
IMG_9579_resize
IMG_9580_resize
IMG_9581_resize
IMG_9582_resize
IMG_9583_resize
IMG_9584_resize
IMG_9585_resize
IMG_9586_resize
IMG_9587_resize
IMG_9588_resize
IMG_9589_resize
IMG_9590_resize
IMG_9591_resize
IMG_9592_resize
IMG_9593_resize
IMG_9594_resize
IMG_9595_resize
IMG_9596_resize
IMG_9597_resize
IMG_9598_resize
IMG_9599_resize
IMG_9600_resize
IMG_9601_resize
IMG_9602_resize
IMG_9603_resize
IMG_9604_resize
IMG_9605_resize
IMG_9606_resize
IMG_9607_resize
IMG_9608_resize
IMG_9609_resize
IMG_9610_resize
IMG_9611_resize
IMG_9612_resize
IMG_9613_resize
IMG_9614_resize
IMG_9615_resize
IMG_9616_resize
IMG_9617_resize
IMG_9618_resize
IMG_9619_resize
IMG_9620_resize
IMG_9621_resize
IMG_9622_resize
IMG_9623_resize
IMG_9624_resize
IMG_9625_resize
IMG_9626_resize
IMG_9627_resize
IMG_9628_resize
IMG_9629_resize
IMG_9630_resize
IMG_9631_resize
IMG_9632_resize
IMG_9633_resize
IMG_9634_resize
IMG_9635_resize
IMG_9636_resize
IMG_9637_resize
IMG_9638_resize
IMG_9639_resize
IMG_9640_resize
IMG_9641_resize
IMG_9642_resize
รายละเอียด:
ความคิดเห็น