สนุกกับคณิตศาสตร์ ด้วย GSP


โพสต์โดย: spymsu ใน Blog คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ มิ.ย. 08, 2011

ติดแท็กใน: ไม่ติดแท็ก 

โปรแกรม Geometer’s Sketchpad หรือGSP ที่สสวท.นำมาให้คุณครูได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้น้องๆได้เรียนอย่างเข้าใจและสนุกขึ้นอีกด้วยค่ะ อย่างเช่น เราสามารถสร้างใบหน้าคนจากเส้นโค้ง เส้นตรง วงกลม และสี่เหลี่ยม ที่แสดงอารมณ์ปกติและอารมณ์โกรธได้ หรือว่าจะนำไปสร้างแผนภาพ รูปร่าง หรือรูปทรงสามมิติ เพื่อการออกแบบก็ได้

 

ดาวน์โหลด