จันทร์, กันยายน 25, 2023
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 7335
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 5259
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 4070
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 2429
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 7258
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 2336
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 7085
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 8626
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 2163
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 2109
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 12858
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 2003
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2849
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 2211
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 2058
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 2015
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1886
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 2308
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 3183
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 7677
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 2068
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 2002
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 9271
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 11662
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 8700
26 เป้าประสงค์ (Goal) 8818
27 พันธกิจ (Mission) 8229
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 9359
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 3169
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2913
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2901
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2586
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 2153
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 2108
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2597
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2679
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 3157
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5986