ศุกร์, กรกฏาคม 30, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4122
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 3863
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 2911
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1535
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4199
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1258
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1330
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 4741
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1196
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1145
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 8591
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1230
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1842
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1358
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1203
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1186
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1053
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1420
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2268
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4780
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1219
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1231
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6346
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 8433
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 5752
26 เป้าประสงค์ (Goal) 5564
27 พันธกิจ (Mission) 5290
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 5985
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2370
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2075
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2102
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1717
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1327
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1316
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1767
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1857
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2391
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5144