ศุกร์, ธันวาคม 09, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 6221
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4790
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3654
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 2079
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6220
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1862
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 3181
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 7272
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1774
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1717
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 11449
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1724
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2445
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1904
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1746
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1714
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1609
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1967
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2860
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6750
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1803
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1757
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 8291
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 10715
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 7773
26 เป้าประสงค์ (Goal) 7690
27 พันธกิจ (Mission) 7261
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 8252
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2888
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2645
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2608
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2291
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1871
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1826
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2301
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2388
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2915
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5702