ศุกร์, ธันวาคม 09, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 6221
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4791
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3655
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 2079
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6220
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1862
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 3183
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 7272
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1775
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1717
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 11450
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1725
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2446
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1905
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1746
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1715
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1610
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1967
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2861
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6751
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1804
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1758
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 8292
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 10715
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 7773
26 เป้าประสงค์ (Goal) 7693
27 พันธกิจ (Mission) 7261
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 8253
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2889
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2646
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2609
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2292
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1871
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1827
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2302
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2389
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2916
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5703