พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 5354
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4410
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3325
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1813
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5341
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1560
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1965
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 6217
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1493
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1442
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 10328
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1504
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2175
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1657
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1500
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1472
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1359
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1719
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2597
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5886
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1539
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1513
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 7447
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 9828
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6825
26 เป้าประสงค์ (Goal) 6772
27 พันธกิจ (Mission) 6433
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 7222
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2656
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2385
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2382
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2025
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1631
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1597
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2069
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2155
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2683
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5462