อาทิตย์, มิถุนายน 04, 2023
   
Text Size

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558


ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา

2558

เพศ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

8

11

13

17

21

28

 

49

 

วิทยฐานะ

 

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ไม่มี

11

4

3

24

5

2

35

9

5

 

49

 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ข้อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2558
รายการ ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร 4 0 4
ข้าราชการครู 15 30 45
มาช่วยราชการ 0 0 0
บุคลากร 38 ค(2) 0 0 0
พนักงานราชการ 0 3 3
พนักงานธุรการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 3 2 5
นักศึกษาฯ 6
21
27
ลูกจ้างประจำ 1 0
1
ลูกจ้างชั่วคราว 4 1 5
รวมทั้งสิ้น 33 58
91