จันทร์, กันยายน 25, 2023
   
Text Size

กลุ่ม

เรียงลำดับตาม:
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สร้างเมื่อ: จันทร์, 30 กรกฏาคม 2012
2 สมาชิก 0 การสนทนา 2 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
1 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
1 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
1 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
1 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
1 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
5 สมาชิก 0 การสนทนา 1 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
1 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -ฟิสิกส์ -เคมี -ชีววิทยา -ดาราศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สร้างเมื่อ: เสาร์, 30 มิถุนายน 2012
1 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
Tutor(พี่สอนน้อง)

Tutor(พี่สอนน้อง)

น้องคนไหนที่สนใจศึกษาต่อ แล้วต้องการเทคนิคดี ๆๆ ส่วนศิษย์เก่าคนไหนที่ต้องการให้รุ่นน้องสามารถเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเยอะ ๆ สามารถเข้ากลุ่มนี้ และแนะนำเทคนิคดี ๆ ๆ ให้น้อง ๆๆ ด้วยนะครับ
สร้างเมื่อ: เสาร์, 03 กันยายน 2011
3 สมาชิก 0 การสนทนา 2 ความคิดเห็น
ศิษย์เก่าโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ศิษย์เก่าโรงเรียนพระครูพิทยาคม

รวมพล ศิษย์เก่าโรงเรียนพระครูพิทยาคม ทุกรุ่น ครับ
สร้างเมื่อ: จันทร์, 06 มิถุนายน 2011
2 สมาชิก 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
รวมพลศิษย์เก่าทุกรุ่น

รวมพลศิษย์เก่าทุกรุ่น

รวมพลศิษย์เก่าทุกรุ่น พบปะพูดคุย ถาม
สร้างเมื่อ: อาทิตย์, 17 เมษายน 2011
2 สมาชิก 0 การสนทนา 2 ความคิดเห็น
ชมรมออนซอนฟิสิกส์

ชมรมออนซอนฟิสิกส์

ฟิสิกส์มีคำตอบ เฉลยแบบฝึกหัด
สร้างเมื่อ: เสาร์, 26 มีนาคม 2011
2 สมาชิก 0 การสนทนา 1 ความคิดเห็น