โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum Kunena Site Syndication http://www.prakru.ac.th Mon, 06 Apr 2020 21:53:24 +0000 Kunena 1.6 http://www.prakru.ac.th/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum http://www.prakru.ac.th/ en-gb ชื่อกระทู้: คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 - โดย: prakru http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1176&Itemid=158#1176 http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1176&Itemid=158#1176 คำสั่งโรงเรียน Wed, 12 Jun 2019 08:10:02 +0000 http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1176&Itemid=158#1176 ชื่อกระทู้: ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม รับสมัครธุรการโรงเรียน - โดย: artid http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1175&Itemid=158#1175 http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1175&Itemid=158#1175
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ]]>
คำสั่งโรงเรียน Wed, 01 May 2019 09:51:26 +0000 http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1175&Itemid=158#1175
ชื่อกระทู้: ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม รับสมัครธุรการโรงเรียน - โดย: artid http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1174&Itemid=158#1174 http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1174&Itemid=158#1174
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ]]>
ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 01 May 2019 09:40:07 +0000 http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1174&Itemid=158#1174