เสาร์, กรกฏาคม 04, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 78
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 61
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 208
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 87
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 1168
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 583
7 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 57
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 174
9 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 153
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 197
11 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 253
12 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 324
13 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 817
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 288
15 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 180
16 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1726
17 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2232
18 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1584
19 เป้าประสงค์ (Goal) 1453
20 พันธกิจ (Mission) 1225
21 วิสัยทัศน์ (Vision) 1455
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1300
23 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 840
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 951
25 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 740
26 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 342
27 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 288
28 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 746
29 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 853
30 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1265
31 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3914