ศุกร์, เมษายน 18, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 50
2 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 39
3 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 60
4 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 95
5 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 104
6 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 379
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 160
8 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 60
9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1092
10 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1243
11 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1049
12 เป้าประสงค์ (Goal) 827
13 พันธกิจ (Mission) 754
14 วิสัยทัศน์ (Vision) 952
15 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1091
16 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 495
17 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 804
18 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 469
19 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 234
20 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 189
21 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 601
22 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 750
23 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1077
24 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3510