อาทิตย์, พฤษภาคม 29, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 243
2 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 268
3 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 193
4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 168
5 รหัสโรงเรียน สพม.32 605
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 177
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 69
8 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2130
9 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 139
10 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 732
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 357
12 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 235
13 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 230
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 274
15 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 349
16 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 526
17 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1174
18 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 362
19 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 255
20 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2076
21 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2890
22 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1966
23 เป้าประสงค์ (Goal) 1781
24 พันธกิจ (Mission) 1537
25 วิสัยทัศน์ (Vision) 1898
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1431
27 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 957
28 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1041
29 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 825
30 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 428
31 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 375
32 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 839
33 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 950
34 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1345
35 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4135