เสาร์, กรกฏาคม 26, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 63
2 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 65
3 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 78
4 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 62
5 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 95
6 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 135
7 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 138
8 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 484
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 186
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 84
11 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1243
12 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1446
13 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1166
14 เป้าประสงค์ (Goal) 949
15 พันธกิจ (Mission) 847
16 วิสัยทัศน์ (Vision) 1054
17 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1134
18 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 649
19 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 838
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 594
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 261
22 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 216
23 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 640
24 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 778
25 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1132
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3688