พฤหัสบดี, เมษายน 24, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 52
2 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 41
3 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 64
4 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 97
5 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 107
6 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 386
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 161
8 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 61
9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1097
10 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1261
11 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1055
12 เป้าประสงค์ (Goal) 833
13 พันธกิจ (Mission) 763
14 วิสัยทัศน์ (Vision) 959
15 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1093
16 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 504
17 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 805
18 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 474
19 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 235
20 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 191
21 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 603
22 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 751
23 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1079
24 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3520