พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 27, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 25
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 505
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 290
4 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 117
5 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 89
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 133
7 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 175
8 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 211
9 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 629
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 215
11 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 116
12 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1453
13 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1718
14 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1307
15 เป้าประสงค์ (Goal) 1179
16 พันธกิจ (Mission) 985
17 วิสัยทัศน์ (Vision) 1203
18 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1198
19 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 727
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 879
21 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 644
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 284
23 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 234
24 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 687
25 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 805
26 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1187
27 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3818