เสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019
   
Text Size

พระครูเกมส์ 2561

img_5530

ดูภาพ / โหลดภาพ (google drive)

โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน(กีฬาสี)ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 18 - 22  มิถุนายน  2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนพระครูพิทยาคม