ศุกร์, มกราคม 18, 2019
   
Text Size

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

img_5888
โรงเรียนพระครูพิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม