พฤหัสบดี, มกราคม 17, 2019
   
Text Size

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559


post training

ดูภาพ/โหลดภาพ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   จัดขึ้นในวันที่  8  มีนาคม  2560  โดยมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ประจำปีการศึกษา  2559  เข้าร่วมกิจกรรม  รวมจำนวนทั้งสิ้น  289  คน