ศุกร์, มกราคม 19, 2018
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560)

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
80
85
165
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
67
74
141
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
76
81
157
5
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
223
240
463
13
มัธยมศึกษาปีที่ 4
37
67
104
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
37
65
102
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
35
80
115
4
รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
109
212
321
10

รวมทั้งสิ้น

332

452

784

23

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24