จันทร์, พฤษภาคม 25, 2020
   
Text Size

ร่วมแสดงมุทิตาจิต คุณครูเกษียณอายุ

โรงเรียน พระครูพิทยาคม ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน (คุณครู เฉลิมศรีสุทธิแพทย์ และคุณครู อิศรา สีทอง) ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ หอประชมโรงเรียนพระครูพิทยาคม