จันทร์, ธันวาคม 17, 2018
   
Text Size

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558โรงเรียนพระครูพิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 ซึ่งเป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา
คำขวัญวันแม่ 2558 ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแลเพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..