พุธ, กันยายน 20, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 462
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 737
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 534
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 474
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 710
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 303
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 283
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1129
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 249
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 163
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3145
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 310
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 843
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 505
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 302
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 301
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 344
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 454
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1114
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1558

หน้า 1 จาก 2