พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 771
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1111
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 866
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 569
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1056
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 362
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 351
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1437
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 325
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 253
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 3563
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 406
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 954
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 602
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 377
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 367
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 402
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 547
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1268
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 1850

หน้า 1 จาก 2