พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 561
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 881
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 660
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 510
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 832
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 333
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 310
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1247
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 284
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 200
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3293
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 340
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 883
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 541
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 335
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 332
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 374
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 488
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1174
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1664

หน้า 1 จาก 2