พฤหัสบดี, มิถุนายน 04, 2020
   
Text Size

เป็นวิทยากรให้ความเข้ากับการบุรณาการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

ในรูปนี้: