พฤหัสบดี, กรกฏาคม 09, 2020
   
Text Size

กิจกรรมเติมกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราบุรีรัมย์


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 6 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: บ้านพักคนชราบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

_MG_0184
_MG_0185
_MG_0208
_MG_0209
_MG_0210
_MG_0212
_MG_0214
_MG_0216
_MG_0217
_MG_0218
_MG_0219
_MG_0220
_MG_0232
_MG_0233
_MG_0234
_MG_0235
_MG_0239
_MG_0240
_MG_0241
_MG_0245
_MG_0246
_MG_0251
_MG_0252
_MG_0253
_MG_0257
_MG_0258
_MG_0267
_MG_0268
_MG_0269
_MG_0270
_MG_0271
_MG_0272
_MG_0273
_MG_0274
_MG_0275
_MG_0276
_MG_0277
_MG_0282
_MG_0283
_MG_0296
_MG_0311
_MG_0312
_MG_0323
_MG_0328
_MG_0329
_MG_0331
_MG_0332
_MG_0333
_MG_0334
_MG_0335
_MG_0336
_MG_0337
_MG_0338
_MG_0339
_MG_0340
_MG_0341
_MG_0343
_MG_0344
_MG_0345
_MG_0346
_MG_0347
_MG_0348
_MG_0349
_MG_0350
_MG_0351
_MG_0352
_MG_0353
_MG_0354
_MG_0355
_MG_0356
_MG_0357
_MG_0358
_MG_0359
_MG_0360
_MG_0361
_MG_0362
_MG_0363
_MG_0364
_MG_0365
_MG_0366
_MG_0367
_MG_0368
_MG_0369
_MG_0370
_MG_0371
_MG_0373
_MG_0375
_MG_0376
_MG_0377
_MG_0378
_MG_0380
_MG_0381
_MG_0382
_MG_0383
_MG_0396
_MG_0413
_MG_0414
IMG_0186
IMG_0187
IMG_0188
IMG_0189
IMG_0190
IMG_0191
IMG_0192
IMG_0194
IMG_0195
IMG_0196
IMG_0197
IMG_0198
IMG_0199
IMG_0200
IMG_0201
IMG_0202
IMG_0203
IMG_0204
IMG_0205
IMG_0297
IMG_0298
IMG_0299
IMG_0300
IMG_0301
IMG_0303
IMG_0304
IMG_0305
IMG_0306
IMG_0307
IMG_0308
IMG_0327
IMG_0401
IMG_0402
IMG_0403
IMG_0404
ความคิดเห็น