พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 561
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 879
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 660
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 510
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 830
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 333
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 310
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1247
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 284
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 199
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3293
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 340
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 883
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 541
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 335
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 332
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 374
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 488
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1174
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1663
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 462
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 352
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2617
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3898
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2509
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2298
27 พันธกิจ (Mission) 2076
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2479
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1572
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1111
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1178
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 936
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 521
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 468
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 943
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1070
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1439
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4345