พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27, 2020
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 411
2 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 2453
3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 3122
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 2357
5 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1197
6 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 2675
7 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 913
8 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 883
9 รหัสโรงเรียน สพม.32 3007
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 840
11 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 798
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 6027
13 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 931
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1508
15 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1018
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 896
17 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 874
18 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 750
19 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1044
20 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1847
21 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 3279
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 917
23 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 922
24 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 4708
25 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 6233
26 ยุทธศาสตร์ : Strategy 4138
27 เป้าประสงค์ (Goal) 4026
28 พันธกิจ (Mission) 3686
29 วิสัยทัศน์ (Vision) 4105
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2068
31 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1697
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1777
33 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1389
34 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1021
35 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1018
36 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1467
37 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1541
38 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2054
39 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4813