จันทร์, ตุลาคม 14, 2019
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 (10 มิย 2562) 67
2 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 2183
3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 2842
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 2186
5 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1136
6 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 2448
7 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 852
8 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 817
9 รหัสโรงเรียน สพม.32 2801
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 786
11 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 742
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 5278
13 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 881
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1458
15 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 968
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 848
17 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 823
18 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 699
19 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 996
20 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1791
21 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 3032
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 854
23 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 872
24 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3992
25 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 5864
26 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3919
27 เป้าประสงค์ (Goal) 3806
28 พันธกิจ (Mission) 3488
29 วิสัยทัศน์ (Vision) 3880
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2017
31 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1637
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1721
33 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1336
34 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 971
35 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 964
36 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1417
37 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1489
38 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1998
39 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4761