อาทิตย์, กรกฏาคม 05, 2020
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 750
2 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 2722
3 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 3252
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 2455
5 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1252
6 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 2915
7 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 973
8 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 948
9 รหัสโรงเรียน สพม.32 3320
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 892
11 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 853
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 6414
13 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 981
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1559
15 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1071
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 951
17 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 923
18 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 802
19 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1105
20 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1920
21 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 3535
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 964
23 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 968
24 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 4982
25 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 6670
26 ยุทธศาสตร์ : Strategy 4421
27 เป้าประสงค์ (Goal) 4302
28 พันธกิจ (Mission) 3941
29 วิสัยทัศน์ (Vision) 4385
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2112
31 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1747
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1828
33 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1437
34 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1065
35 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1060
36 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1511
37 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1588
38 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2100
39 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4858