ข้อมูลสารสนเทศ
พุธ, สิงหาคม 15, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1229
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1585
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1256
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 782
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1470
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 487
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 488
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1873
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 444
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 399
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4157
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 577
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1121
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 720
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 547
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 491
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 477
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 707
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1466
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2236
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 587
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 549
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3192
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4614
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3053
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2895
27 พันธกิจ (Mission) 2629
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3041
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1746
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1336
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1417
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1105
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 685
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 676
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1152
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1230
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1666
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4498