อาทิตย์, กันยายน 24, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 474
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 752
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 546
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 479
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 719
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 307
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 286
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1143
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 253
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 166
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3165
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 313
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 850
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 508
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 309
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 308
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 351
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 461
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1121
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1575
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 436
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 332
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2505
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3770
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2424
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2198
27 พันธกิจ (Mission) 1992
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2380
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1542
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1076
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1143
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 921
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 490
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 438
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 923
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1036
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1411
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4303