เสาร์, มกราคม 20, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 701
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 1018
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 802
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 542
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 977
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 355
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 334
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1370
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 309
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 226
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3464
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 375
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 915
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 574
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 356
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 351
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 394
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 527
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1229
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1787
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 485
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 375
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2746
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4049
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2630
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2425
27 พันธกิจ (Mission) 2191
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2596
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1591
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1139
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1215
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 964
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 543
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 491
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 972
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1094
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1467
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4368