เสาร์, สิงหาคม 15, 2020
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม

(ข้อมูล  DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
82
87
169
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
62
83
145
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
78
78
156
4
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
222
248
470
12
มัธยมศึกษาปีที่ 4
38
63
101
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
52
74
126
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
30
61
91
3
รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
120
198
318
10

รวมทั้งสิ้น

342
446
788
22

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม

(ข้อมูล  DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 81
86 167 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 64
83 147 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 85
81 166 4
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
230
250 480 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 44
63 107 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 57
77 134 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30
64 94 3
รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
131
204 335 10

รวมทั้งสิ้น

361
454 815 22

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24